Ontwikkel carbonisatie biomassa

Dorset Green Machines loopt voorop bij de ontwikkeling van innovaties in de machinebouw voor de agrarische sector. Op dit moment is Dorset bezig met de ontwikkeling van een nieuw concept voor het produceren van fosfaatmeststoffen uit overschotten biomassa. Het concept gaat uit van het onder verhoogde druk en temperatuur laten carboniseren van de biomassa. Voor dit concept is een eerste prototype installatie gerealiseerd. Voor het verder ontwikkelen van de methode moet deze aan een serie testen worden onderworpen. Behalve het testen van verschillende soorten biomassa ben je daarbij ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de optimale proces parameters (druk, temperatuur, etc.) Een belangrijk aandachtspunt bij de testen is het analyseren van het uitlaatgas van de installatie en het toetsen aan de bestaande normen. Al met al een veelzijdige opdracht, waarbij je alle kans hebt je expertise en passie voor het vak verder te ontwikkelen. Neem jij deze uitdagende opdracht aan? Neem dan vandaag nog contact op met de stichting Biomassa: info@stichtingbiomassa.nl

Opdrachtgever: Dorset Green Machines
Dorset Green Machines BV is de wereldwijd erkende specialist in het ontwikkelen en produceren van drooginstallaties en daaraan verwante producten, zoals luchtwassers en korrelproductiemachines. Deze drooginstallaties zijn zeer geschikt voor het drogen van verschillende rest- en/of afvalproducten, waaronder hout, gft-afval, dierlijke mest en andere biomassastromen. Na het drogen veranderen deze rest- en/of afvalproducten in waardevolle producten, waarbij nieuwe afzet/gebruikersmogelijkheden ontstaan. Het bedrijf is sterk export gericht en beschikt over een productielocatie in China. Er werken circa 100 medewerkers. Voor meer informatie zie www.dorset.nu.

Overige Informatie
Standplaats: Aalten
Gewenste opleiding: HBO: chemische (proces-)technologie, milieutechnologie,
werktuigbouwkunde, of andere relevante opleidingen
Vergoeding: €300,- per maand
Aanvang opdracht: februari 2019, of in overleg
De duur en inhoud van de stage kan worden afgestemd op de studiebehoefte.

Interesse?
Heb je interesse in de bovengenoemde afstudeer- of stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met de projectcoördinator van Stichting Biomassa: 06-23246963

Gezocht: reislustige student

Hou je van reizen? En kun je goed zelfstandig werken? Dan is deze opdracht geknipt voor je. Tijdens deze stage bezoek je droog- en indamp-installaties van Dorset Green Machines die op diverse plaatsen in Europa zijn geïnstalleerd. Iedere installatie onderzoek je grondig. Daarbij analyseer je onder andere de procesinstellingen en je maakt een efficiëntie analyse. Aan de hand van je bevindingen adviseer je over het optimaliseren van de werking van de installatie. Naast de procesparameters kijk je daarbij ook naar eventuele verbeteringen aan (onderdelen van-) de installatie. Zo nodig voer je ondersteunende testen uit om de waarde van je oplossingen te bewijzen. Uiteraard begint de opdracht met een grondige voorbereiding. Daarbij verdiep je je in de werking van de verschillende installaties en stel je samen met de experts van het bedrijf een onderzoeks- en analyseprotocol op. Al met al een veelzijdige opdracht, waarbij je alle kans hebt je expertise en passie voor het vak verder te ontwikkelen. Neem jij deze uitdagende opdracht aan? Neem dan vandaag nog contact op met de stichting Biomassa: info@stichtingbiomassa.nl

Opdrachtgever: Dorset Green Machines
Dorset Green Machines BV is de wereldwijd erkende specialist in het ontwikkelen en produceren van drooginstallaties en daaraan verwante producten, zoals luchtwassers en korrelproductiemachines. Deze drooginstallaties zijn zeer geschikt voor het drogen van verschillende rest- en/of afvalproducten, waaronder hout, gft-afval, dierlijke mest en andere biomassastromen. Na het drogen veranderen deze rest- en/of afvalproducten in waardevolle producten, waarbij nieuwe afzet/gebruikersmogelijkheden ontstaan. Het bedrijf is sterk export gericht en beschikt over een productielocatie in China. Er werken circa 100 medewerkers. Voor meer informatie zie www.dorset.nu.

Overige Informatie
Standplaats: Aalten
Gewenste opleiding: HBO: chemische procestechnologie, milieutechnologie,
werktuigbouwkunde, of andere relevante opleidingen
Vergoeding: €300,- per maand
Aanvang opdracht: februari 2019, of in overleg
De duur en inhoud van de stage kan worden afgestemd op de studiebehoefte.

Interesse?
Heb je interesse in de bovengenoemde afstudeer- of stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met de projectcoördinator van Stichting Biomassa: 06-23246963

Stagecentrum Stichting Biomassa

Stichting Biomassa is een stichting die bestaat door de samenwerking tussen 9
bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het met enige regelmaat een bezoek aan een van de participanten. Een standaard onderdeel van de stage is het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.

Tussenstand Achterhoekse praktijkproef innovatieve meststof positief

De praktijkproef met een innovatieve meststof uit herwonnen mineralen verloopt tot nu toe positief. De nieuwe meststof, Groene Weide Meststof, wordt getest bij de bemesting van graslandpercelen van tien melkveebedrijven verspreid over de Achterhoek. Op ieder perceel wordt de werking vergeleken met kunstmest. De gemiddelde resultaten zijn tot nu toe gelijkwaardig aan elkaar. De proef loopt nog door tot het einde van het grasseizoen.

De praktijkproef wordt uitgevoerd in het kader van het interreg project Mest op Maat. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het project Achterhoekse Groene Kunstmestfabriek en Kunstmestvrije Achterhoek. De bemesting met de vloeibare meststof gaat met een speciale emissie arme precisiebemester die is ontwikkeld door Slootsmid (Borculo).

Groene weide Meststof is een blend van verschillende minerale oplossingen. De basis wordt gevormd door NK concentraat dat vrijkomt bij de verwerking van mest. Afhankelijk van de bemestingsadviezen wordt deze basis aangevuld met onder andere ammoniumsulfaat afkomstig van de verwerking van zuiveringsslib. De proef is mogelijk dankzij een unieke afspraak met het ministerie LNV. Experts van de WUR begeleiden de proef.

Wie gaat onze droger voor auto’s ontwerpen en bouwen?

WILBA techniek zoekt een gemotiveerde stagiair voor het ontwerpen van een droogsysteem in een wasstraat voor auto’s en kleine bussen. Het droogsysteem moet uiteraard voldoen aan verschillende parameters ten aanzien van energieverbruik en droogtijd. Ook moet de installatie de contouren van een bus of auto kunnen volgen. Bij het ontwerpen kan je gebruik maken van reeds uitgewerkte modules en onderdelen. Hierna realiseer en test je het eerste demo exemplaar in de wasstraat. Voor de werkzaamheden beschikt het vooruitstrevende bedrijf over een moderne, uitstekend uitgeruste werkplaats te Beltrum. Tijdens de verschillende fasen van de opdracht zullen verschillende ervaren technici je met raad en daad bij staan. Kortom een uitdagende opdracht voor een zelfstandige stagiair binnen een klein bedrijf met een informele werksfeer.
Neem je deze uitdaging aan?
Neem dan direct contact op met de coördinator van de stichting Biomassa: 06 232246963 of info@stichtingbiomassa.nl
Opdrachtgever: WILBA Techniek
Aan de hand van de behoefte en vragen van haar klanten ontwikkelt, realiseert en onderhoudt WILBA Techniek wasstraten voor diverse soorten voertuigen, alsook (innovatieve) installaties voor de Agri en Food sector. Meedenken met de klant en uitstekende service staan daarbij voorop. Het bedrijf heeft thans tien werknemers en is gevestigd te Beltrum. WILBA Techniek werkt door heel Nederland met een accent in de Achterhoek.

Overige Informatie
Standplaats: Beltrum
Gewenste opleiding: Werktuigbouw of Mechatronica
Vergoeding: €300,- per maand
Aanvang opdracht: In overleg zo spoedig mogelijk

De duur van de stage kan worden afgestemd met de studiebehoefte. Interesse gewekt? Neem dan direct contact op met de coördinator van de stichting Biomassa: 06 232246963 of mail je cv en motivatiebrief direct naar info@stichtingbiomassa.nl tav Hayo Canter Cremers.

Stagecentrum Stichting Biomassa
Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt
van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het ongeveer eens per zes weken een rondleiding bij een van de participanten. Daarbij zal je ook kennis nemen van de projecten waar de studenten bij de andere participanten aan werken. Onderdeel van de stage is altijd het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Een unieke gelegenheid om je bij een groot aantal potentiële werkgevers in de kijker te spelen. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.

Eerste bemesting met Groene Weide Meststof uitgevoerd

Deze week is bij tien Achterhoekse melkveehouders voor het eerst bemest met Groene Weide Meststof. Deze duurzame kunstmestvervanger is ontwikkeld in het kader van het project Achterhoekse Groene Kunstmestfabriek. De praktijkproef is onderdeel van het project Mest op Maat. Groene Weide Meststof is samengesteld uit mineralen die zijn herwonnen uit diverse regionale reststromen, zoals dierlijke mest en zuiveringsslib. Het project is een resultaat van een samenwerking van Groot Zevert Vergisting met de stichting Biomassa en diverse andere partners waaronder de FHs Münster te Steinfurt(BRD).

Dit jaar wordt de invloed van Groene Weide Meststof op de groei van gras vergeleken met traditionele kunstmest. Bij iedere deelnemer is daarvoor een perceel gras van gemiddeld 3,5 ha opgesplitst in twee delen. Het ene deel wordt bemest met Groene Weide Meststof, het andere deel met kunstmest. Voor ieder perceel is een bemestingsadvies opgesteld en de hoeveelheden opgebrachte mineralen zijn gelijk. Voor het realiseren van evenwichtsbemesting wordt precisiebemesting toegepast. De dosering wordt daarbij exact per vierkante meter grasland bepaald en gelijk gehouden.

De praktijkproef wordt begeleid door experts van de WUR. Naast de effecten op de groei en kwaliteit van het gras monitoren zij de uitspoeling van nitraat onder de percelen naar het grondwater. Het voorkomen van deze uitspoeling is een belangrijk milieudoel van het project. Naast het realiseren van een duurzame regionale kringloop voor mineralen heeft het project andere belangrijke doelen zoals het voorkomen van emissies van ammoniak en het verminderen van de CO2 footprint. Het project heeft zo de potentie belangrijk bij te dragen aan het verminderen van de emissies van broeikasgassen.
Deze praktijkproef is onderdeel van een project om een kringloop mineralen in de Achterhoek te realiseren. De penvoerder van het project is de stichting Biomassa. Partners in het project zijn Groot Zevert, ForFarmers, Nijhuis Industries, Waterstromen, Dorset en GMB. Voor de bemesting met Groene Weide Meststof is intensief samengewerkt met Slootsmid voor het realiseren van een innovatieve emissie arme bemester. Het project wordt mede gefinancierd door de provincie Gelderland en de regio Achterhoek. Voor het verkrijgen van toestemming voor de praktijkproef is samengewerkt met het project Kunstmestvrije Achterhoek.

Innovatief concept realiseren voor het drogen van ammoniumsulfaat- of kalium-kristalbrij

Er is toenemende aandacht voor de productie van groene kunstmestvervangers. Een aantrekkelijk bronmateriaal zijn oplossingen van ammoniumsulfaat. Deze worden onder andere gevormd in luchtwassers bij mestvergisters. Daarnaast kan ook gedacht worden aan de N (stikstof) en K (kalium oplossingen die vrijkomen bij de mestverwerkingsinstallaties. De oplossingen hebben een belangrijk nadeel: hoge opslag- & transportkosten. Als koploper speelt Dorset Green Machines hier gericht op in door een kosteneffectieve drooginstallatie te realiseren. De chemische eigenschappen van de vloeistoffen en de daaruit gevormde kristallen stellen echter zeer specifieke eisen aan het proces en de installatie. In samenwerking met TNO heeft Dorset reeds een eerste verkenning van de beschikbare technologieën uitgevoerd. Samen met enkele innovatieve concepten moet je de geselecteerde technieken nu eerst in kleinschalige testen beoordelen op praktische- en bedrijfseconomische haalbaarheid. In overleg met de R&D experts van Dorset vertaal je vervolgens de meest kansrijke optie in een installatie die op jaarbasis tot ca 10.000 ton oplossing kan verwerken tot een hoogwaardig product. Wanneer de tijd het toelaat test je de werking van de installaties in de praktijk. Neem jij deze uitdagende opdracht aan? Neem dan vandaag nog contact op met de stichting Biomassa: info@stichtingbiomassa.nl

Opdrachtgever: Dorset Green Machines
Dorset Green Machines BV is de wereldwijd erkende specialist in het ontwikkelen en produceren van drooginstallaties en daaraan verwante producten, zoals luchtwassers en korrelproductiemachines. Deze drooginstallaties zijn zeer geschikt voor het drogen van verschillende rest- en/of afvalproducten, waaronder hout, gft-afval, dierlijke mest en andere biomassastromen. Na het drogen veranderen deze rest- en/of afvalproducten in waardevolle producten, waarbij nieuwe afzet/gebruikersmogelijkheden ontstaan. Het bedrijf is sterk export gericht en beschikt over een productielocatie in China. Er werken circa 100 medewerkers. Voor meer informatie zie www.dorset.nu.

Overige Informatie
Standplaats: Aalten
Gewenste opleiding: HBO: chemische procestechnologie, milieutechnologie,
werktuigbouwkunde, of andere relevante opleidingen
Vergoeding: €300,- per maand
Aanvang opdracht: februari 2018, of in overleg
De duur en inhoud van de stage kan worden afgestemd op de studiebehoefte.

Interesse?
Heb je interesse in de bovengenoemde afstudeer- of stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met de projectcoördinator van Stichting Biomassa: 06-23246963

Stagecentrum Stichting Biomassa
Stichting Biomassa is een stichting die bestaat door de samenwerking tussen 8 bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het met enige regelmaat een bezoek aan een van de participanten. Een standaard onderdeel van de stage is het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.

Duurzame droog installatie voor carwash straten

WILBA Techniek verkoopt, installeert en onderhoud autowasserijen door heel Nederland. De installaties van een Amerikaans merk behoren tot de top van de markt. Een belangrijke stap in het wasproces is het drogen van de auto’s na het wassen. Voor de klantbeleving is dit wellicht wel het belangrijkste onderdeel van de autowasbeurt. Het resultaat bepaald in belangrijke mate de klantentevredenheid. Wilba besteed er daarom veel aandacht aan. Aan de hand van zorgvuldige analyse van de praktijk zijn nu een aantal ideeën ontwikkeld voor een sterk verbeterd en veel duurzamer droogproces. Deze ideeën moeten nu omgezet worden in een werkende installatie. Na het ontwerp en fabriceren moet de installatie vanzelfsprekend ook worden getest. Jij bent verantwoordelijk voor alle stappen. Al met al een uitdagende en veelzijdige opdracht met volop kansen voor eigen inbreng. Neem jij de uitdaging aan?

Opdrachtgever

Wilba is een snel groeiend, technisch bedrijf. Het bedrijf is actief in de agro- en biotechniek, voedingsmiddeltechnologie en in de techniek rondom Car- en Truckwash. Wilba ontwikkelt machines en werktuigen die voldoen aan specifieke wensen en eisen van klanten. Dit is mogelijk door de brede kennis van zowel werktuigenbouw als van de programmering van systemen. Daarnaast beschikt Wilba over een internationaal netwerk waardoor specifieke (machine)onderdelen leverbaar zijn. Met de specialistische en productgerichte manier van werken onderscheidt het bedrijf zich van andere technische bedrijven.

Overige informatie
• Standplaats: Beltrum
• Gewenste opleiding: Hbo werktuigbouwkunde, HBO mechatronica of daarmee vergelijkbare opleiding
• Vergoeding: €300,- per maand
• Aanvang opdracht: februari 2018
• De duur van de stage kan worden afgestemd met de studiebehoefte.

Interesse?
Heb je interesse in de bovengenoemde afstudeer- of stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met de projectcoördinator van Stichting Biomassa: 06-23246963

Stagecentrum Stichting Biomassa
Stichting Biomassa is een stichting die bestaat door de samenwerking tussen 8 bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het ongeveer eens per zes weken een rondleiding bij een van de participanten. Daarbij zal je ook kennis nemen van de projecten waar de studenten bij de andere participanten aan werken. Onderdeel van de stage is altijd het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Een unieke gelegenheid om je bij een groot aantal potentiële werkgevers in de kijker te spelen. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.

Innovatieve pers voor de voedingsmiddelenindustrie ontwikkelen

De afgelopen jaren heeft WILBA een serie innovatieve ontwateringspersen voor de dierhouderij ontwikkeld. Uit verschillende testen zijn de onderhoudsarme installaties als beste naar voren ge-komen. Voor vijzelpersen zijn er ook diverse toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Ze zijn bijvoorbeeld in te zetten voor het persen van druiven, uien, groenten en andere producten. Daar-voor moeten de persen aan een uitgebreide set nieuwe eisen voldoen. In verband met de HACCP voorschriften moeten de persen bijvoorbeeld eenvoudig schoon te maken zijn. In de praktijk komt het er op neer dat je het ontwerp van de bestaande installaties gaat aanpassen. Daarbij kijk je ook naar de specifieke eisen van het te verwerken product(-en). Na het ontwerp en fabriceren moet je de installaties vanzelfsprekend testen. Jij bent verantwoordelijk voor het ontwerp en begeleidt de fabricage en de testen . Al met al een uitdagende en veelzijdige opdracht met volop kansen voor eigen inbreng. Neem jij de uitdaging aan?

Opdrachtgever
Wilba is een snel groeiend, technisch bedrijf. Het bedrijf is actief in de agro- en biotechniek, voedingsmiddeltechnologie en in de techniek rondom Car- en Truckwash. Wilba ontwikkelt machines en werktuigen die voldoen aan specifieke wensen en eisen van klanten. Dit is mogelijk door de brede kennis van zowel werktuigenbouw als van de programmering van systemen. Daarnaast beschikt Wilba over een internationaal netwerk waardoor specifieke (machine)onderdelen leverbaar zijn. Met de specialistische en productgerichte manier van werken onderscheidt het bedrijf zich van andere technische bedrijven.

Overige informatie
• Standplaats: Beltrum
• Gewenste opleiding: Hbo werktuigbouwkunde of daarmee vergelijkbare opleiding
• Vergoeding: €300,- per maand
• Aanvang opdracht: februari 2018
• De duur van de stage kan worden afgestemd met de studiebehoefte.

Interesse?
Heb je interesse in de bovengenoemde afstudeer- of stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met de projectcoördinator van Stichting Biomassa: 06-23246963

Stagecentrum Stichting Biomassa
Stichting Biomassa is een stichting die bestaat door de samenwerking tussen 8 bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het ongeveer eens per zes weken een rondleiding bij een van de participanten. Daarbij zal je ook kennis nemen van de projecten waar de studenten bij de andere participanten aan werken. Onderdeel van de stage is altijd het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Een unieke gelegenheid om je bij een groot aantal potentiële werkgevers in de kijker te spelen. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.

VERVULD Verwijderen van recalcitrante verbindingen uit afvalwater

Veel afvalwater bevat moeilijk verwijderbare verbindingen. Deze zogenaamde recalcitrante verbindingen worden niet afgebroken door de biologische processen in een afvalwaterzuiveringsinstallaties. Tot deze ‘niet biologisch afbreekbare’ verbindingen behoren onder andere humus zuren, lignine en micro-verontreinigingen. Er zijn oxidatieve methoden die ingezet kunnen worden om deze verbindingen te verwijderen. Een bewezen technologie berust op de toepassing van ozon. Nijhuis heeft daar een omvangrijke ervaring mee. IN deze stage ga je een concept ontwikkelen en testen voor het verwijderen van deze recalcitrante verbindingen. Daarbij zul je vooral experimenten doen in het gespecialiseerde laboratorium van Nijhuis. Je doel is de optimale condities en de beste proces inrichting te vinden. Natuurlijk kijk je aan het eind ook naar de bedrijfseconomische kant van het systeem. Daarbij baseer je je op de laboratorium experimenten. Een bijzondere stage op een vakgebied dat zich mag verheugen in een sterk groeiende belangstelling. Neem jij de uitdaging aan?

Opdrachtgever

Nijhuis Water Technologie is een innovatief kennisbedrijf waarbij veelal zelfontwikkelde en geproduceerde producten en technologieën op het gebied van afvalwaterzuivering, reststroombehandeling en biogasbehandeling worden geïntegreerd tot totaaloplossingen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor met eigen productiefaciliteit in Nederland te Doetinchem en is wereldwijd actief. Het bedrijf won in 2016 de Jan Terlouw Innovatieprijs. Het is een van de snelst groeiende bedrijven van de Achterhoek en Gelderland. Voor meer informatie zie www.nijhuisindustries.com.

Overige informatie

• Standplaats: Doetinchem
• Gewenste opleiding: BSc/ MSc Scheikunde , Milieutechnologie, BS (Bio-)proces
Technologie,
• Vergoeding: €300,- per maand
• Aanvang opdracht: 1 februari 2018
• De duur van de stage (4-6 maanden) kan worden afgestemd met de studiebehoefte.

Interesse?

Heb je interesse in de bovengenoemde stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Heb je vragen? Neem contact op met Hayo Canter Cremers, projectcoördinator Stichting Biomassa: 06-23246963.

Stagecentrum Stichting Biomassa
Stichting Biomassa is een stichting die bestaat door de samenwerking tussen 8 bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het met enige regelmaat een bezoek aan een van de participanten. Een standaard onderdeel van de stage is het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.

VERVULD Terugwinnen van nutriënten uit agrarische reststromen

De agrarische sector heeft een grote impact op het milieu. Wereldwijd is de sector verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van de emissies van broeikasgassen. Op regionale schaal is eutrofiëring van grond- en oppervlaktewater ook een issue. Voor het verminderen van deze impact werkt Nijhuis werkt aan circulaire concepten. Een belangrijk onderwerp daarbij is het terugwinnen van stikstof, fosfaat en kalium uit overtollige hoeveelheden dierlijke mest en deze gebruiken om groene kunstmest te produceren. In deze stage ga je het Nijhuis systeem voor het terugwinnen van deze nutriënten verder ontwikkelen en optimaliseren. Daarvoor doe je een serie experimenten in het laboratorium om de optimale instellingen en condities voor het proces te vinden. Daarbij kijk je ook naar de efficiëntie van het proces en de kwaliteit van de verkregen bemestingsprodukten. Aan de hand van de verkregen gegevens kijk je ook naar de bedrijfseconomische kant van het proces. Je vergelijkt bijvoorbeeld de investerings- en operationele kosten met die van standaard kunstmest producten. Al met al een bijzonder uitdagende stage. Neem jij de uitdaging aan?

Opdrachtgever

Nijhuis Water Technologie is een innovatief kennisbedrijf waarbij veelal zelfontwikkelde en geproduceerde producten en technologieën op het gebied van afvalwaterzuivering, reststroombehandeling en biogasbehandeling worden geïntegreerd tot totaaloplossingen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor met eigen productiefaciliteit in Nederland te Doetinchem en is wereldwijd actief. Het bedrijf won in 2016 de Jan Terlouw Innovatieprijs. Het is een van de snelst groeiende bedrijven van de Achterhoek en Gelderland. Voor meer informatie zie www.nijhuisindustries.com.

Overige informatie

• Standplaats: Doetinchem
• Gewenste opleiding: BSc/ MSc Scheikunde , Milieutechnologie, BS (Bio-)proces
Technologie,
• Vergoeding: €300,- per maand
• Aanvang opdracht: 1 februari 2018
• De duur van de stage (4-6 maanden) kan worden afgestemd met de studiebehoefte.

Interesse?

Heb je interesse in de bovengenoemde stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Hayo Canter Cremers, projectcoördinator Stichting Biomassa: 06-23246963.

Stagecentrum Stichting Biomassa
Stichting Biomassa is een stichting die bestaat door de samenwerking tussen 8 bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het met enige regelmaat een bezoek aan een van de participanten. Een standaard onderdeel van de stage is het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.

1 2 3 4