Student voor verduurzamen agrarische sector

Als onderdeel van het nog verder verduurzamen van de productie van groen gas is Groot Zevert Vergisting bezig met de ontwikkeling van innovatieve groene producten voor diverse markten. Een van die producten is NK concentraat. Voor dit product zijn op papier veel afzetmogelijkheden. Op welke moet het bedrijf moet zich concentreren? Aan welke product- en marktspecificaties moet dan worden voldaan? In welke hoeveelheden en samenstelling moet het worden geproduceerd? Wie gaat het afnemen? Groot Zevert heeft grote behoefte aan een helder antwoord op deze en daarmee samenhangende vragen. Daarvoor zoeken ze een zelfstandige, praktisch ingestelde student met groen bloed. Ben jij degene die de verduurzaming van de agrarische sector in Oost Nederland gaat helpen? Neem dan vandaag nog contact op: info@stichtingbiomassa.nl.

Opdrachtgever

Groot Zevert is in Nederland erkend koploper in de ontwikkeling en toepassing van innovaties die bijdragen aan het verduurzamen van de (regionale) agrarische sector. Het Achterhoekse bedrijf is o.a. een van de grootste producenten van groen gas in Oost-Nederland. Op de locatie van het bedrijf zijn een groot aantal innovatieve projecten gaande rond het thema mestverwerking, ontwikkeling nieuwe teelten, alsook de productie, raffinage en toepassingen van groen gas. Het bedrijf is onder andere winnaar van de Achterhoekse Innovatieprijs 2012.

Overige informatie
• Standplaats: Beltrum
• Gewenste opleiding: Affiniteit met de agrarische sector / praktisch ingesteld,
Agrarische bedrijfskunde, Milieutechnologie, CE
• Vergoeding: €300,- per maand
• Aanvang opdracht: september 2017
• De duur van de stage kan worden afgestemd met de studiebehoefte.

Interesse?

Heb je interesse in de bovengenoemde stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Hayo Canter Cremers, projectcoördinator Stichting Biomassa: 06-23246963.

Stagecentrum Stichting Biomassa
Stichting Biomassa is een stichting die bestaat uit de samenwerking tussen 8 bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het met enige regelmaat een rondleiding bij een van de participanten. Daarbij zal je ook kennis nemen van de projecten waar de studenten bij de andere participanten aan werken. Onderdeel van de stage is normaliter het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Diverse stagiairs van de stichting vonden bij de participanten een eerste werkkring. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.

Zelfstandige student met groen energie bloed

Groot Zevert Vergisting levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de energievoorziening in de Achterhoek. Het innovatieve bedrijf produceert per jaar circa 4 miljoen m3 groen gas uit mest (ca 90%) en diverse biomassa reststromen (ca 10%). In de regio en landelijk zijn veel biomassareststromen voor de productie van groen gas beschikbaar. Door toevoeging van een of meer van deze materialen kan de biogas opbrengst van de installatie van Groot Zevert worden verhoogd. Vraag is echter welke de beste kwaliteit en grootste hoeveelheid biogas levert en het beste ingezet kan worden in de installatie van Groot Zevert. Bij het bepalen daarvan spelen een aantal bedrijfseconomische factoren een rol. Daarbij is ook de verhouding mest-restmateriaal van belang. Een belangrijk aandachtspunt is het biogas-leverende potentieel van het materiaal (kwaliteit in combinatie met hoeveelheid). Die blijken in de praktijk nogal eens af te wijken van de elders in laboratoria gemeten waarden. Het bedrijf heeft daarom een grote behoefte aan gedegen onderzoek naar de optimalisatie van de biogasproductie. Dit zal bestaan uit een combinatie van desk research en praktisch onderzoek. Groot Zevert Vergisting zoekt daarvoor een zelfstandige, praktisch ingestelde student met groen bloed en verstand van zaken. Ben jij degene die de verduurzaming van de energieproductie in de Achterhoek een stap verder gaat helpen? Neem dan vandaag nog contact op: info@stichtingbiomassa.nl.

Opdrachtgever

Groot Zevert is in Nederland erkend koploper in de ontwikkeling en toepassing van innovaties die bijdragen aan het verduurzamen van de (regionale) agrarische sector. Het Achterhoekse bedrijf is o.a. een van de grootste producenten van groen gas in Oost-Nederland. Op de locatie van het bedrijf zijn een groot aantal innovatieve projecten gaande rond het thema mestverwerking, ontwikkeling nieuwe teelten, alsook de productie, raffinage en toepassingen van groen gas. Het bedrijf is onder andere winnaar van de Achterhoekse Innovatieprijs 2012.

Overige informatie
• Standplaats: Beltrum
• Gewenste opleiding: Affiniteit met de agrarische sector,
zelfstandig praktisch ingesteld,
HLO Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek,
Chemische procestechnologie, Milieutechnologie, aanverwant
• Vergoeding: €300,- per maand
• Aanvang opdracht: september 2017
• De duur van de stage kan worden afgestemd met de studiebehoefte.

Interesse?

Heb je interesse in de bovengenoemde stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Hayo Canter Cremers, projectcoördinator Stichting Biomassa: 06-23246963.

Stagecentrum Stichting Biomassa
Stichting Biomassa is een stichting die bestaat uit de samenwerking tussen 8 bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het met enige regelmaat een rondleiding bij een van de participanten. Daarbij zal je ook kennis nemen van de projecten waar de studenten bij de andere participanten aan werken. Onderdeel van de stage is normaliter het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Diverse stagiairs van de stichting vonden bij de participanten een eerste werkkring. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.

Optimalisatie van industriële afvalwaterzuivering

Waterstromen zuivert het proceswater van een aantal grote industriële bedrijven, zoals AVIKO te Steenderen. Het bedrijf streeft daarbij naar zo duurzame en zo kosteneffectieve mogelijke oplossingen. Op het gebied van duurzaamheid is het bedrijf een ster in Nederland. Mineralen uit het proceswater worden inmiddels benut voor de vervaardiging van een groene meststof, struviet. Het vergistbare organische materiaal dient als basis voor de productie van biogas, warmte en elektriciteit. Waterstromen is voortdurend bezig deze processen verder te optimaliseren. Jij kunt daaraan bijdragen.
Gedurende je stage bij Waterstromen werk je op een locatie samen met een ervaren team van 3-5 medewerkers. Afhankelijk van de specifieke locatie, je studie en interesse werken we een specifieke opdracht uit voor je stage. Deze kan liggen op het gebied op van de chemische en biologische processen, maar ook op het gebied van elektrotechniek, automatisering (Scada/PLC procesbesturing en dataverwerking, meetapparatuur en/of werktuigbouw (pompen, leidingen, compressoren). Al met al een stageplaats met veel mogelijkheden voor zelfstandige studenten met inzet. Wil je bij Waterstromen aan de slag? Neem vandaag nog contact op: info@stichtingbiomassa.nl

Opdrachtgever: Waterstromen

Waterstromen is een dochterbedrijf van het Waterschap Rijn en IJssel. Waterstromen zuivert het proceswater van een aantal grote industriële bedrijven in Gelderland (Olburgen en Lichtenvoorde), Noord-Brabant (Dongen) en Limburg (Lomm). Het bedrijf streeft daarbij naar zo duurzame en zo kosteneffectieve mogelijke oplossingen. Op iedere locatie werkt een gedreven, multidisciplinair team van 3-5 medewerkers. Waterstromen is een erkend leerbedrijf. Zie verder: www.waterstromen.nl

Overige Informatie
Standplaats: Olburgen,
Gewenste opleiding: MBO werktuigbouwkunde, elektrotechniek, milieutechnologie, werktuigbouwkunde, of andere relevante opleidingen
Vergoeding: €300,- per maand en eventueel reiskostenvergoeding
Aanvang opdracht: September 2017, of in overleg
De duur en inhoud van de stage kan worden afgestemd op de studiebehoefte.
Leerbedrijf erkenning nrs: 261243 (Olburgen) en 02QD5107NL0000701 (Dongen).
Andere accreditaties op basis van behoefte.

Interesse?

Heb je interesse in de bovengenoemde afstudeer- of stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met de projectcoördinator van Stichting Biomassa: 06-23246963

Stagecentrum Stichting Biomassa

Stichting Biomassa is een stichting die bestaat door de samenwerking tussen 8 bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het met enige regelmaat een bezoek aan een van de participanten. Een standaard onderdeel van de stage is het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.

Ontwikkeling van een stofwassysteem voor de vleeskuikenhouderij

Er is toenemende aandacht voor de emissies van vleeskuikenstallen. In Nederland is er nu bijvoorbeeld veel aandacht voor de uitstoot van fijnstof. Als koploper wil Dorset Farmsystems bv. hier gericht op inspelen door een stof- en luchtwasser combinatie te ontwikkelen. Deze is bestemd voor de verkoop in binnen- en buitenland. De afgelopen maanden zijn hiervoor diverse ideeen en concepten bedacht en op onderdelen getest. De stage zal bestaan uit marktonderzoek, verdere uitwerking van het design van de installatie, begeleiden van de bouw van de pilot-installatie en het testen ervan in de praktijk. Een belangrijk onderdeel van de stage is het leveren van een ontwerp voor een nulserie. Het uiteindelijke doel van deze ontwikkeling is een duurzaam luchtreinigingssysteem voor de vleeskuikenhouderij dat betaalbaar is, energiezuinig en eenvoudig in onderhoud.
Bij deze ontwikkeling spelen de volgende zaken spelen een rol.

• Stof is op een eenvoudige wijzen uit de lucht te wassen. Het stof weer uit het waswater halen is minder eenvoudig. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor die in overleg met de experts van Dorset kunnen worden onderzocht. Je taak is in overleg een systeem te se-lecteren en in een pilot te testen.
• Het waswater bevat ook ammoniak. Voor de verwijdering hiervan zal een combinatie wor-den gemaakt met een biologisch proces.
• Het geheel moet worden gecombineerd met warmte terugwinning. Hierbij zal worden sa-mengewerkt met de leverancier van het systeem.
• De pilotplant moet worden getest en verbeterd als deel van de stage.

Neem jij deze uitdagende opdracht aan? Neem dan vandaag nog contact op met de stichting Biomassa: info@stichtingbiomassa.nl

Opdrachtgever: Dorset Green Machines

Dorset Green Machines BV is de wereldwijd erkende specialist in het ontwikkelen en produceren van drooginstallaties en daaraan verwante producten, zoals luchtwassers en korrelproductiemachines. Deze drooginstallaties zijn zeer geschikt voor het drogen van verschillende rest- en/of afvalproducten, waaronder hout, gft-afval, dierlijke mest en andere biomassastromen. Na het drogen veranderen deze rest- en/of afvalproducten in waardevolle producten, waarbij nieuwe afzet/gebruikersmogelijkheden ontstaan. Het bedrijf is sterk export gericht en beschikt over een productielocatie in China. Er werken circa 100 medewerkers. Voor meer informatie zie www.dorset.nu.

Overige Informatie
Standplaats: Aalten
Gewenste opleiding: HBO: agrotechniek en management, milieutechnologie, werktuigbouwkunde, of andere relevante opleidingen
Vergoeding: €300,- per maand
Aanvang opdracht: September 2017, of in overleg
De duur en inhoud van de stage kan worden afgestemd op de studiebehoefte.

Interesse?

Heb je interesse in de bovengenoemde afstudeer- of stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met de projectcoördinator van Stichting Biomassa: 06-23246963

Wie zet de internet shop van Wilba op

Een stage bij WilBa Techniek te Beltrum vanaf 1 september 2017 voor een zelfstandige student Commerciële Economie, Marketing of ICT-Web applicaties. De afgelopen jaren heeft WilBa diverse innovatieve installaties voor de dierhouderij en voedingsmiddelenindustrie ontwikkeld en bij opdrachtgevers geïnstalleerd. Daarnaast verzorgt WilBa de installatie en het onderhoud van wasinstallaties voor auto’s en vrachtwagens. Naast standaard reserve onderdelen houdt WilBa voor deze installaties en andere toepassingen een serie specialistische producten en verbruiksartikelen op voorraad. De eigenaren en beheerders van de verschillende installaties hebben behoefte aan een eenvoudige bestelmogelijkheid hiervan via internet. Om in deze behoefte te voorzien moet een WilBa internet shop worden ontworpen en opgezet. Van belang daarbij is ook de integratie van het bestelproces en de administratieve en praktische afhandeling. Belangrijk aandachtspunten daarbij zijn de bestellingen vanuit andere landen, de leverings-termijnen en afleverkosten. De uitwerking van deze opdracht geschiedt in nauwe samenwerking met de directeur van WILBA en diverse ICT en Internet/website deskundigen. Al met al een uitdagende en veelzijdige opdracht met volop kansen voor eigen inbreng. Wie neemt de uitdaging aan? Jij? Neem dan direct contact op met de stichting Biomassa: info@stichtingbiomassa.nl.

Levering groen gas aan zuivelfabriek begonnen

Begin februari 2017 is Groot Zevert Vergisting gestart met de levering van groen gas aan de fabriek van Friesland Campina in Borculo. Speciaal hiervoor is het afgelopen jaar een gasleiding gelegd tussen de GZV mestvergistingsinstallatie in Beltrum en de zuivelfabriek. Ook werd de capaciteit van de vergistingsinstallaties meer dan verdubbeld. Groot Zevert gaat op jaarbasis circa 8 miljoen m3 groen gas leveren. Het groene gas wordt in de zuivelfabriek samen met pyrolyse olie gebruikt voor de productie van stoom. Aan de eerste levering ging een lange voorbereiding vooraf: De eerste gesprekken over deze levering dateren van bijna tien jaar geleden.

Groene mest produceren beste idee

Het in Oost Nederland vervangen van kunstmest door groene mestproducten kan het meeste bijdragen aan duurzaamheid en het onderscheidend vermogen van de regio. Dit vonden gisteren (6 maart 2017) de ca zestig deelnemers aan de Oost NL Circulair bijeenkomst te Apeldoorn. Ze kozen het voorstel van Wilbert Menkveld (Nijhuis Water Technology) uit 20 verschillende voorstellen. Een ander voorstel van hem, het delen van apparaten tussen MKB-bedrijven, eindigde als tweede. De bijeenkomst werd georganiseerd om een eerste inventarisatie te maken van de acties, projecten, kennisvragen en investeringsagenda waarmee Oost Nederland gaat bijdragen aan het realiseren van de ambities van het grondstoffenakkoord.

Verduurzaam de Nederlandse pluimveestallen

Zeer uitdagende stage of afstudeeropdracht voor studenten milieutechniek of werktuigbouw bij Dorset. Dorset Green Machines is wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers van duurzame installaties voor de agrarische dierhouderij. Voor de verwijdering van fijnstof uit de lucht van pluimveestallen heeft het bedrijf een bijzonder innovatief concept ontwikkeld. Nu nog uitwerken en testen. Wil jij de handschoen oppakken? Neem contact op met de coördinator van de stichting Biomassa: info@stichtingbiomassa of 06-23246963. Surf naar vacatures voor meer informatie.

Wie ontwerpt het meest duurzame kantoor?

Een nieuwe interessante stage of afstudeeropdracht voor een student bouwkunde die duurzaamheid in de praktijk wil brengen. Vanwege de snelle groei is WILBA toe aan een nieuw kantoor, inclusief kantine en ontvangstruimte. Dit moet gerealiseerd worden naast de productiehal van het bedrijf te Beltrum. En wel zo duurzaam mogelijk zijn. Wie ontwerpt het? Aanvang 1 februari 2017. Voor meer informatie: neem contact op met de coördinator: info@stichtingbiomassa.nl of 06-23246963. Surf naar vacatures voor meer informatie.

Nijhuis meest innovatieve bedrijf

Nijhuis Water Technology is dinsdag 22 maart in Doetinchem uitgeroepen tot het meest innovatieve bedrijf van de Achterhoek. De prijs werd uitgereikt door Martin Stor en toegekend op het eind van de drukbezochte Ondernemersdag 2016, die werd gehouden in De Vijverberg, stadion van De Graafschap. Het aanwezige publiek bepaalde tijdens de bijeenkomst wie zich een jaar lang met de onderscheiding mag tooien. Jort Kelder verzorgde de presentatie van de Ondernemersdag 2016.

Op basis van de inzendingen van 20 bedrijven waren Q-Concepts uit Doetinchem, ontwikkelaar van innovatieve oplossingen op het gebied van composiet, Stoof Interieur Concepts, een van de meest vooruitstrevende interieurbouwers in Nederland, en Nijhuis genomineerd.

Ondernemers uit de Achterhoek brachten hun stem uit
Naast een inspirerend interview met R&D Manager Wilbert Menkveld, een bezoek van een cameraploeg aan Groot Zevert en het Nijhuis hoofdkantoor in Doetinchem, kregen de genomineerden tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Stadion De Vijverberg in Doetinchem de gelegenheid om de ondernemingen te presenteren, waarna de aanwezige ondernemers een stem uit konden brengen. Ruim 64% van de ondernemers kozen Nijhuis als winnaar, waarvoor wij de collega ondernemers bijzonder erkentelijk zijn.

1 2 3