Groene mest produceren beste idee

Het in Oost Nederland vervangen van kunstmest door groene mestproducten kan het meeste bijdragen aan duurzaamheid en het onderscheidend vermogen van de regio. Dit vonden gisteren (6 maart 2017) de ca zestig deelnemers aan de Oost NL Circulair bijeenkomst te Apeldoorn. Ze kozen het voorstel van Wilbert Menkveld (Nijhuis Water Technology) uit 20 verschillende voorstellen. Een ander voorstel van hem, het delen van apparaten tussen MKB-bedrijven, eindigde als tweede. De bijeenkomst werd georganiseerd om een eerste inventarisatie te maken van de acties, projecten, kennisvragen en investeringsagenda waarmee Oost Nederland gaat bijdragen aan het realiseren van de ambities van het grondstoffenakkoord.

Verduurzaam de Nederlandse pluimveestallen

Zeer uitdagende stage of afstudeeropdracht voor studenten milieutechniek of werktuigbouw bij Dorset. Dorset Green Machines is wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers van duurzame installaties voor de agrarische dierhouderij. Voor de verwijdering van fijnstof uit de lucht van pluimveestallen heeft het bedrijf een bijzonder innovatief concept ontwikkeld. Nu nog uitwerken en testen. Wil jij de handschoen oppakken? Neem contact op met de coördinator van de stichting Biomassa: info@stichtingbiomassa of 06-23246963. Surf naar vacatures voor meer informatie.

Wie ontwerpt het meest duurzame kantoor?

Een nieuwe interessante stage of afstudeeropdracht voor een student bouwkunde die duurzaamheid in de praktijk wil brengen. Vanwege de snelle groei is WILBA toe aan een nieuw kantoor, inclusief kantine en ontvangstruimte. Dit moet gerealiseerd worden naast de productiehal van het bedrijf te Beltrum. En wel zo duurzaam mogelijk zijn. Wie ontwerpt het? Aanvang 1 februari 2017. Voor meer informatie: neem contact op met de coördinator: info@stichtingbiomassa.nl of 06-23246963. Surf naar vacatures voor meer informatie.

Nijhuis meest innovatieve bedrijf

Nijhuis Water Technology is dinsdag 22 maart in Doetinchem uitgeroepen tot het meest innovatieve bedrijf van de Achterhoek. De prijs werd uitgereikt door Martin Stor en toegekend op het eind van de drukbezochte Ondernemersdag 2016, die werd gehouden in De Vijverberg, stadion van De Graafschap. Het aanwezige publiek bepaalde tijdens de bijeenkomst wie zich een jaar lang met de onderscheiding mag tooien. Jort Kelder verzorgde de presentatie van de Ondernemersdag 2016.

Op basis van de inzendingen van 20 bedrijven waren Q-Concepts uit Doetinchem, ontwikkelaar van innovatieve oplossingen op het gebied van composiet, Stoof Interieur Concepts, een van de meest vooruitstrevende interieurbouwers in Nederland, en Nijhuis genomineerd.

Ondernemers uit de Achterhoek brachten hun stem uit
Naast een inspirerend interview met R&D Manager Wilbert Menkveld, een bezoek van een cameraploeg aan Groot Zevert en het Nijhuis hoofdkantoor in Doetinchem, kregen de genomineerden tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Stadion De Vijverberg in Doetinchem de gelegenheid om de ondernemingen te presenteren, waarna de aanwezige ondernemers een stem uit konden brengen. Ruim 64% van de ondernemers kozen Nijhuis als winnaar, waarvoor wij de collega ondernemers bijzonder erkentelijk zijn.

Wilba Techniek test innovatieve mestscheider

Door: Hayo Canter Cremers

Het moet mogelijk zijn om het energieverbruik en de onderhoudskosten van een standaard mestscheider aanzienlijk te verbeteren. Directeur Hans Klein Willink van WILBA Techniek was er heilig van overtuigd. Dit voorjaar trok hij er daarom wat tijd voor uit. De eerste testen geven spectaculaire resultaten. Het energieverbruik van de WILBA Mestscheider ligt ruim 50% lager dan gangbaar. De eerste duurtest leerde dat ook de onderhoudskosten veel lager zijn. Na afloop van de duuurtest later dit jaar wordt een besluit genomen over de serieproductie van de scheider. De ontwikkeling van de WILBA mestscheider werd mogelijk dankzij een subsidie van de provincie Gelderland.

Toekenning INTERREG 5 subsidie Mest op Maat

In de grensregio van Duitsland en Nederland is aan beide zijden van de grens sprake van een omvangrijke mestproblematiek met veel overeenkomstige milieuproblemen. Dit voorjaar voerde de stichting Biomassa hierover een overleg met de groep van professor Wetter (FHS Munster) en lector Jan de Wit (Saxion Hogescholen). Als uitvloeisel hiervan werd een project opgesteld en ingediend voor de INTERREG 5 regeling. Deze week werd bekend dat het project met een omvang van ruim €3 miljoen uitgevoerd kan gaan worden. In het project werken meer dan tien verschillende bedrijven en organisaties samen aan een oplossing. Hoofddoel van het project is het produceren van groene kunstmestvervangers uit mest. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het leveren van producten met door de afnemer gewenste concentraties stikstof, fosfaat en kalium. In het kader van het project zal de stichting Biomassa in samenwerking met Groot Zevert op de experimenteerlocatie te Beltrum een test installatie realiseren voor de verwerking van mest. De vakgroep Duurzame Energie van Saxion Hogescholen zal bijdragen aan de ontwikkeling en optimalisatie van de installatie. Aan de hand van een omvangrijk testprogramma zal worden gekeken naar de beste en goedkoopste manier om verschillende soorten mest te verwerken tot groene kunstmestvervangers met vraag gestuurde samenstelling. De Duitse partners onderzoeken vooral de toepassingsmogelijkheden van de kunstmestvervangers.

Bedrijfsbezoek ForFarmers

Op woensdag 4 november zijn de studenten op bedrijfsbezoek geweest bij ForFarmers in Lochem. Hier hebben zij een presentatie bijgewoond over ForFarmers en het mestprobleem. Na deze interessante presentatie kregen ze een rondleiding door de imposante fabriek. Als afsluiters is er nog gediscussieerd over de oplossing van de mestproblematiek.

ForFarmers bedankt voor een inspirerende en leerzame dag!

Rondleiding Waterstromen

Afgelopen woensdag zijn de studenten van de Innovatiehub bij Waterstromen in Olburgen geweest. Hier wordt het afvalwater van Aviko gezuiverd. Het was even wennen aan de lucht maar dat deed niets onder aan de rondleiding. Heel interessant de cyclus van vies naar schoon water en het gebruik van reststromen die bij deze cyclus komen kijken.

Waterstromen en Arjan Jansen of Lorkeers, hartelijk bedankt voor deze leerzame middag!

Training Adviesvaardigheden

Gisteren hebben de studenten van de Innovatiehub een interessante training gehad van Sandra Junier over adviesvaardigheden. Ze hebben geleerd welke fasen een advies bevat, maar ook belangrijke elementen als non-verbale communicatie en het herkennen van weerstand zijn aan bod gekomen. Enorm bruikbaar voor hun stage/afstuderen en toekomstige loopbaan.

Sandra bedankt!

1 2 3 4