De doelstelling van Stichting Biomassa is:

Het stimuleren van innovaties op het gebied van de verwerking van biomassa.

Vanwege het grote mestoverschot en de druk die deindex nieuwe mestwetgeving op de afvoer van dierlijke mest legt, heeft de stichting een prioriteit gekozen: We concentreren ons voorlopig voornamelijk op het stimuleren van innovaties op het gebied van mestverwerking en de productie van groen gas (biogas).

De aanpak van Stichting Biomassa staat bekend om haar innovatieve en praktische insteek.

We focussen ons op het ontwikkelen, testen en optimaliseren van nieuwe concepten en technieken.

Dit kunnen we doen door samenwerking poppetjestussen de verschillende participanten. De benodigde kennis, materiaal, de locaties en ambitie zijn aanwezig en worden gebundeld.

Door verschillende projecten, waar we aan meewerken en die we zelf initiëren, komen we met concrete resultaten die, wat ons betreft, zullen bijdragen aan de verwerking van biomassa en aan een gezonder milieu.