Er is toenemende aandacht voor de productie van groene kunstmestvervangers. Een aantrekkelijk bronmateriaal zijn oplossingen van ammoniumsulfaat. Deze worden onder andere gevormd in luchtwassers bij mestvergisters. Daarnaast kan ook gedacht worden aan de N (stikstof) en K (kalium oplossingen die vrijkomen bij de mestverwerkingsinstallaties. De oplossingen hebben een belangrijk nadeel: hoge opslag- & transportkosten. Als koploper speelt Dorset Green Machines hier gericht op in door een kosteneffectieve drooginstallatie te realiseren. De chemische eigenschappen van de vloeistoffen en de daaruit gevormde kristallen stellen echter zeer specifieke eisen aan het proces en de installatie. In samenwerking met TNO heeft Dorset reeds een eerste verkenning van de beschikbare technologieën uitgevoerd. Samen met enkele innovatieve concepten moet je de geselecteerde technieken nu eerst in kleinschalige testen beoordelen op praktische- en bedrijfseconomische haalbaarheid. In overleg met de R&D experts van Dorset vertaal je vervolgens de meest kansrijke optie in een installatie die op jaarbasis tot ca 10.000 ton oplossing kan verwerken tot een hoogwaardig product. Wanneer de tijd het toelaat test je de werking van de installaties in de praktijk. Neem jij deze uitdagende opdracht aan? Neem dan vandaag nog contact op met de stichting Biomassa: info@stichtingbiomassa.nl

Opdrachtgever: Dorset Green Machines
Dorset Green Machines BV is de wereldwijd erkende specialist in het ontwikkelen en produceren van drooginstallaties en daaraan verwante producten, zoals luchtwassers en korrelproductiemachines. Deze drooginstallaties zijn zeer geschikt voor het drogen van verschillende rest- en/of afvalproducten, waaronder hout, gft-afval, dierlijke mest en andere biomassastromen. Na het drogen veranderen deze rest- en/of afvalproducten in waardevolle producten, waarbij nieuwe afzet/gebruikersmogelijkheden ontstaan. Het bedrijf is sterk export gericht en beschikt over een productielocatie in China. Er werken circa 100 medewerkers. Voor meer informatie zie www.dorset.nu.

Overige Informatie
Standplaats: Aalten
Gewenste opleiding: HBO: chemische procestechnologie, milieutechnologie,
werktuigbouwkunde, of andere relevante opleidingen
Vergoeding: €300,- per maand
Aanvang opdracht: februari 2018, of in overleg
De duur en inhoud van de stage kan worden afgestemd op de studiebehoefte.

Interesse?
Heb je interesse in de bovengenoemde afstudeer- of stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met de projectcoördinator van Stichting Biomassa: 06-23246963

Stagecentrum Stichting Biomassa
Stichting Biomassa is een stichting die bestaat door de samenwerking tussen 8 bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het met enige regelmaat een bezoek aan een van de participanten. Een standaard onderdeel van de stage is het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.