Bij het verwerken van afvalwater ontstaat veel zuiveringsslib, dat voor meer dan 90% uit water bestaat. Vanwege de hoge afvoer- en verwerkingskosten ontwatert men het slib doorgaans op locatie. Daardoor beperkt men de hoeveelheid af te voeren materiaal. Het droge stof gehalte wordt tegelijk verhoogd. Wereldwijd is er een grote behoefte aan kosteneffectieve ontwateringsinstallaties hiervoor. Nijhuis heeft al enkele concepten hiervoor op de markt gebracht. Het bedrijf is nu bezig hiervoor een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Het doel van deze stage is de methode verder uit te werken en te optimaliseren. Hierna moet deze technisch, operationeel en financieel worden vergeleken met andere methoden. De basis voor de Nijhuis aanpak is een innovatieve vijzelpers. Aan jou de taak de werking van de vijzelpers bij het verwerken van verschillende soorten zuiveringsslib te testen.Het gaat er om de beste, meest kosteneffectieve aanpak te vinden. Je voert het onderzoek voor een groot deel intern bij Nijhuis uit. Bij succes krijg je waarschijnlijk ook de mogelijkheid de aanpak in de praktijk bij een bestaande installatie te demonstreren. Onderdeel van de opdracht is ook het chemisch analyseren van verkregen fracties in het lab van Nijhuis. Je bent kortom van A-Z verantwoordelijk voor de uitvoering van de testen en het ontwikkelingstraject. Neem jij de uitdaging aan?

Opdrachtgever

Nijhuis Water Technologie is een innovatief kennisbedrijf waarbij veelal zelfontwikkelde en geproduceerde producten en technologieën op het gebied van afvalwaterzuivering, reststroombehandeling en biogasbehandeling worden geïntegreerd tot totaaloplossingen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor met eigen productiefaciliteit in Nederland te Doetinchem en is wereldwijd actief. Het bedrijf won in 2016 de Jan Terlouw Innovatieprijs. Het is een van de snelst groeiende bedrijven van de Achterhoek en Gelderland. Voor meer informatie zie www.nijhuisindustries.com.

Overige informatie

• Standplaats: Doetinchem
• Gewenste opleiding: Chemische Technologie, Milieutechnologie, BS (Bio-)proces
Technologie, Scheikunde.
• Vergoeding: €300,- per maand
• Aanvang opdracht: 1 februari 2018
• De duur van de stage (4-6 maanden) kan worden afgestemd met de studiebehoefte.

Interesse?

Heb je interesse in de bovengenoemde stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Heb je vragen? Neem contact op met Hayo Canter Cremers, projectcoördinator Stichting Biomassa: 06-23246963.


Stagecentrum Stichting Biomassa

Stichting Biomassa is een stichting die bestaat door de samenwerking tussen 8 bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het met enige regelmaat een bezoek aan een van de participanten. Een standaard onderdeel van de stage is het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.