Stichting Biomassa is een organisatie die zich bezig houdt met ontwikkelingen om biomassa te verwerken, met name mest. De stichting bestaat uit 8 bedrijven/organisaties die zich allemaal op hun eigen manier bezig houden met dit onderwerp. We richten ons op nieuwe technieken en concepten om biomassa weer om te zetten naar bruikbare producten. Ieder bedrijf draagt een steentje bij op haar eigen manier. Dit kan zijn van het ontwerpen/bouwen van machines, tot het zuiveren van water.

We richten ons vooral op het stimuleren van innovaties op het gebied van mestverwerking  vanwege het grote overschot eraan in de Achterhoek.