De agrarische sector heeft een grote impact op het milieu. Wereldwijd is de sector verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van de emissies van broeikasgassen. Op regionale schaal is eutrofiëring van grond- en oppervlaktewater ook een issue. Voor het verminderen van deze impact werkt Nijhuis werkt aan circulaire concepten. Een belangrijk onderwerp daarbij is het terugwinnen van stikstof, fosfaat en kalium uit overtollige hoeveelheden dierlijke mest en deze gebruiken om groene kunstmest te produceren. In deze stage ga je het Nijhuis systeem voor het terugwinnen van deze nutriënten verder ontwikkelen en optimaliseren. Daarvoor doe je een serie experimenten in het laboratorium om de optimale instellingen en condities voor het proces te vinden. Daarbij kijk je ook naar de efficiëntie van het proces en de kwaliteit van de verkregen bemestingsprodukten. Aan de hand van de verkregen gegevens kijk je ook naar de bedrijfseconomische kant van het proces. Je vergelijkt bijvoorbeeld de investerings- en operationele kosten met die van standaard kunstmest producten. Al met al een bijzonder uitdagende stage. Neem jij de uitdaging aan?

Opdrachtgever

Nijhuis Water Technologie is een innovatief kennisbedrijf waarbij veelal zelfontwikkelde en geproduceerde producten en technologieën op het gebied van afvalwaterzuivering, reststroombehandeling en biogasbehandeling worden geïntegreerd tot totaaloplossingen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor met eigen productiefaciliteit in Nederland te Doetinchem en is wereldwijd actief. Het bedrijf won in 2016 de Jan Terlouw Innovatieprijs. Het is een van de snelst groeiende bedrijven van de Achterhoek en Gelderland. Voor meer informatie zie www.nijhuisindustries.com.

Overige informatie

• Standplaats: Doetinchem
• Gewenste opleiding: BSc/ MSc Scheikunde , Milieutechnologie, BS (Bio-)proces
Technologie,
• Vergoeding: €300,- per maand
• Aanvang opdracht: 1 februari 2018
• De duur van de stage (4-6 maanden) kan worden afgestemd met de studiebehoefte.

Interesse?

Heb je interesse in de bovengenoemde stageplaats? Dan zien wij je cv en motivatiebrief graag tegemoet via info@stichtingbiomassa.nl. Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Hayo Canter Cremers, projectcoördinator Stichting Biomassa: 06-23246963.

Stagecentrum Stichting Biomassa
Stichting Biomassa is een stichting die bestaat door de samenwerking tussen 8 bedrijven/instellingen. Zij houden zich allemaal bezig met de innovatie van het verwerken van biomassa. Afstuderen of een stage volgen bij Stichting Biomassa zorgt ervoor dat je deel uit maakt van het stagecentrum van de Stichting Biomassa. Dit stagecentrum treedt op als vraagbaak voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Daarnaast organiseert het met enige regelmaat een bezoek aan een van de participanten. Een standaard onderdeel van de stage is het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor alle participanten van de stichting. Voor meer informatie zie www.stichtingbiomassa.nl.