Bodemtemperatuur Achterhoek

Het kiezen van het juiste moment voor het uitrijden van dierlijke mest voor de eerste snede is lastig. Het optellen van de temperaturen van de dagen na 1 januari staat door de klimaatverandering ter discussie. Door de toepassing van nieuwe sensortechnologie kan het moment veel exacter worden bepaald. Als hulpmiddel voor de Achterhoekse landbouw meet de stichting Biomassa met bodemsensoren real time de temperatuur in de zode (15 cm onder het oppervlak) van een representatief grasperceel aan de Veldweg te Haarlo. Aan de hand van het verloop van de bodemtemperatuur in de grafiek hieronder en de weersverwachting voor de komende dagen kan u zelf eenvoudig het juiste moment van uitrijden bepalen.

Van 11 februari 2022 tot en met 13 februari 2022 was er onderhoud aan het systeem en wordt de waarde van de bodemtemperatuur in de grafiek niet correct weergegeven.
In de grafiek worden de metingen van twee bodemsensoren tot een maand terug als gemiddelde per uur weergegeven. De geijkte sensoren meten onafhankelijk van elkaar ieder kwartier de temperatuur van de bodem op een diepte van 15 centimeter onder het oppervlakte. De twee bodemsensoren liggen op twee verschillende plaatsen onder het perceel op een onderlinge afstand van ongeveer tien meter (en meer dan vijftien meter vanaf de rand van het perceel). Bij het perceel is ook een weerstation geplaatst dat ieder kwartier de temperatuur van de buitenlucht meet op ongeveer 1 meter hoogte. Ter informatie wordt deze meting van de luchttemperatuur ook in de grafiek als gemiddelde per uur weergegeven.

Voor een goede werking van de meststoffen is de mineralisatie van dierlijke mest na het uitrijden essentieel. Dit is een langzaam biologisch proces dat pas werkt bij bodemtemperaturen boven de 10 graden Celsius en meerdere weken in beslag neemt. Vanaf deze bodemtemperatuur komt er ook weer leven in het gras zodat het de vrijkomende mineralen kan opnemen. Voor een optimale benutting van stikstof en de andere mineralen is het daarom beter de mest pas uit te rijden als de bodemtemperatuur in de zode naar verwachting minimaal een week lang hoog genoeg blijft. Anders is er een kans op verlies van mineralen bijvoorbeeld door uitspoeling bij regen.

Het systeem voor deze metingen is ontwikkeld door de Aaltense bedrijven Estede Scientific en Dorset Identification b.v. in het kader van een project dat in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd is door het Europese Fonds voor Regionale ontwikkelingen. De metingen te Haarlo worden uitgevoerd bij proefvelden die onderdeel zijn van het regiodeal project Kunstmestvrije Achterhoek, mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van de provincie Gelderland, Achterhoek Ambassadeurs en het ministerie LNV.