Groene mest produceren beste idee

Het in Oost Nederland vervangen van kunstmest door groene mestproducten kan het meeste bijdragen aan duurzaamheid en het onderscheidend vermogen van de regio. Dit vonden gisteren (6 maart 2017) de ca zestig deelnemers aan de Oost NL Circulair bijeenkomst te Apeldoorn. Ze kozen het voorstel van Wilbert Menkveld (Nijhuis Water Technology) uit 20 verschillende voorstellen. Een ander voorstel van hem, het delen van apparaten tussen MKB-bedrijven, eindigde als tweede. De bijeenkomst werd georganiseerd om een eerste inventarisatie te maken van de acties, projecten, kennisvragen en investeringsagenda waarmee Oost Nederland gaat bijdragen aan het realiseren van de ambities van het grondstoffenakkoord.