Levering groen gas aan zuivelfabriek begonnen

Begin februari 2017 is Groot Zevert Vergisting gestart met de levering van groen gas aan de fabriek van Friesland Campina in Borculo. Speciaal hiervoor is het afgelopen jaar een gasleiding gelegd tussen de GZV mestvergistingsinstallatie in Beltrum en de zuivelfabriek. Ook werd de capaciteit van de vergistingsinstallaties meer dan verdubbeld. Groot Zevert gaat op jaarbasis circa 8 miljoen m3 groen gas leveren. Het groene gas wordt in de zuivelfabriek samen met pyrolyse olie gebruikt voor de productie van stoom. Aan de eerste levering ging een lange voorbereiding vooraf: De eerste gesprekken over deze levering dateren van bijna tien jaar geleden.