LNV geeft groen licht voor test bodemverbeteraar

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De tien deelnemende melkvee- en akkerbouwers krijgen van het ministerie voor dit jaar een vrijstelling van regels uit de mestwetgeving, waardoor de test kan doorgaan. Door de toepassing van de bodemverbeteraar op hun akkers en weilanden neemt het vochtvasthoudend vermogen ervan naar verwachting sterk toe. In combinatie met de andere eigenschappen zal de bodemverbeteraar hierdoor de uitspoeling van stikstof mineralen naar het grondwater voorkomen, terwijl de gewasopbrengsten bij droogte minder zullen dalen.

De coördinator van de stichting Biomassa, Hayo Canter Cremers,  is bijzonder te spreken over de medewerking van het ministerie aan de proef en de snelheid waarmee de vrijstelling is verkregen. De aanvraag voor de vrijstelling werd in februari van dit jaar voor het eerst met het ministerie besproken en nu krap twee maanden later al verkregen.  De medewerkers van het ministerie waren steeds bijzonder coöperatief en welwillend in hun opstelling. “Mede dankzij de inspanningen van de Groot Zevert en de stichting heeft het ministerie de Achterhoek benoemd als een agrarische innovatieregio,” zegt Canter Cremers, “Die status helpt natuurlijk wel bij dit soort vragen.”

De bodemverbeteraar wordt gemaakt van de organische fractie uit met co-producten vergistte varkensmest.  Tijdens het productieproces worden fosfaat en andere mineralen in drie opeenvolgende wasbeurten uit de bodemverbeteraar gewassen.  Deze bevat daardoor nog maar weinig mineralen en lijkt ook verder meer op veen dan op varkensmest. Wettelijk blijft het echter varkensmest. Zonder vrijstelling van het ministerie van de regelgeving kon de praktijkproef niet doorgaan. Volgens de huidige mestwetgeving en de daarmee samenhangende derogatieregels mogen (vergistte) varkensmest en daarvan vervaardigde producten niet op de deelnemende melkveebedrijven worden aangevoerd. Aan het einde van het jaar besluit het ministerie op basis van de resultaten  over een verlenging van de test met een of twee jaar.

De afgelopen twee jaar was er in de zomermaanden in het waterwingebied sprake van een groot neerslagtekort waardoor de oogsten van gras, maïs en aardappelen tegenvielen. De kwaliteit van het grondwater in een waterwingebied is altijd een aandachtspunt. De belangstelling voor de praktijkproef is daarom groot. De bodemverbeteraar wordt in een innovatief proces geproduceerd bij Groot Zevert Vergisting te Beltrum. De monitoring  wordt uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen University en Research die tevens het productieproces ontwikkelden. De WUR testte de bodemverbeteraar afgelopen jaar al in het laboratorium.  De praktijkproef wordt gecoördineerd door de stichting Biomassa en uitgevoerd door Groot Zevert Vergisting in samenwerking met stichting HOEduurzaam, Nijhuis Industries en diverse andere partners. De praktijkproef is onderdeel van de Achterhoekse Regiodeal Kringlooplandbouw en wordt financieel ondersteund door de provincie Gelderland en de regio Achterhoek.