Officiële opening Innovatie & Pilot Centrum stichting Biomassa

Op donderdag 21 september aanstaande zullen Johan Temmink, de voorzitter van de stichting Biomassa, en Joris Groot Zevert, directeur Groot Zevert Vergisting het Innovatie & Pilot Centrum (IPC) officieel openen. Aan de realisatie van het IPC ging een voorbereidingstijd van meer dan een jaar vooraf. De locatie is een belangrijke stimulans voor de realisatie van nieuwe bedrijvigheid in de Achterhoek. Ze zal ook bijdragen aan de realisatie van nieuwe oplossingen voor het mest- en mineralenoverschot in de regio. De opening is alleen voor genodigden.

Op het Innovatie & Pilot Centrum (IPC) kunnen bedrijven en organisaties innovatieve installaties voor de verwerking van mest en andere biomassa testen, demonstreren en verder ontwikkelen. Voor de ondersteuning van deze projecten is een breed pallet aan voorzieningen aanwezig, variërend van werkplekken tot bemiddeling van stagiairs. Aan de realisatie van een IPC bestond grote behoefte. De stichting Biomassa heeft op het moment al meer dan tien aanvragen voor projecten op de IPC in behandeling. Het Innovatie & Pilot Centrum is een initiatief van de Stichting Biomassa en gerealiseerd in samenwerking met Groot Zevert Vergisting. De provincie Gelderland steunt de pilot met een financiële bijdrage om innovaties te stimuleren die leiden tot het verduurzamen van de land en tuinbouw. Voor informatie over de mogelijkheden van het IPC voor uw project kunt u contact opnemen met de coördinator, Hayo Canter Cremers (06-23246963 of info@stichtingbiomassa.nl)