Praktijkproef bodemverbeteraar GEB gestart

In het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden  Eibergen is vandaag voor het eerst een maïsakker ingestrooid met een nieuwe innovatieve bodemverbeteraar GEB vervaardigd uit overschotten varkensmest. Volgens de verwachting zal de toevoeging van GEB het vochtvasthoudend vermogen van de akker aan de Lintveldseweg te Eibergen aanzienlijk verbeteren. Hierdoor zal de maïs ook onder droge omstandigheden nog kunnen groeien, het bodemleven worden gestimuleerd en de uitspoeling van mineralen naar het grondwater minimaal zijn. Onderzoekers van WUR-WEnR zullen het komend jaar diverse gewas- en bodemonderzoeken op het perceel uitvoeren om vast te stellen hoe groot de invloed van de bodemverbeteraar onder praktijkomstandigheden precies is. Het proces voor de productie van GEB is door onderzoekers van de WUR-WEnR ontwikkeld in samenwerking met Nijhuis R&D (Doetinchem) en Groot Zevert Vergisting te Beltrum.  De test wordt gecoördineerd door de stichting Biomassa in samenwerking met de stichting HOEduurzaam en wordt uitgevoerd in overleg diverse betrokken organisaties zoals het ministerie LNV.

Voor de productie van GEB uit vergistte varkensmest is de afgelopen maanden bij Groot Zevert Vergisting een ingenieuze installatie gebouwd met een capaciteit van ongeveer 12 ton GEB per dag. De installatie is eind maart in gebruik genomen. GEB heeft een zeer hoog gehalte effectief organisch stof en lijkt ook verder op veen. In laboratoriumonderzoek is vastgesteld dat GEB bij toevoeging aan zandgrond stikstof mineralen langdurig  bindt.  Dit kan belangrijk bijdragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van grondwater onder agrarische percelen. Bij de zandige bodems in de Achterhoek  is het voorkomen van uitspoeling van mineralen naar het grondwater een belangrijk aandachtspunt, helemaal als het de basis is voor drinkwaterbereiding zoals in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden.