Slootsmid’s innovatieve proefveldbemester voor vloeistoffen in gebruik genomen

Op een veld bij proefboerderij De Marke (Hengelo, Gld) is deze week de nieuwe Slootsmid emissiearme proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen. De bemester is specifiek ontworpen voor het bemesten van proefvakken grasland en kan GPS gestuurd een grote variëteit aan giften van zeer laag tot zeer hoog uiterst nauwkeurig doseren. De geavanceerde werkbalk en doseringstechniek is direct op de tractor gemonteerd. Het gewicht van de machine blijft hierdoor laag zodat de invloed van rijsporen en verdichting op de proefvelden minimaal is.  De werkbalk is in nauw overleg met Groot Zevert Vergisting (Beltrum) en veldproef experts van Unifarm-Wageningen UR ontwikkeld en afgelopen maand in de werkplaats van Slootsmid te Borculo in recordtempo gerealiseerd. Deze ontwikkeling is onderdeel van de  Regio Deal Kringloop Landbouw Achterhoek en wordt financieel ondersteunt door de Regio Achterhoek en de provincie Gelderland. 

De proefveldbemester zal dit jaar vooral gebruikt worden bij veldproeven voor onderzoek van Wageningen UR  naar de werking van Groene Weide Meststof (GWM). Dit is een duurzame vloeibare meststof gebaseerd op herwonnen mineralen uit overschotten varkensmest. De Groene Weide Meststof wordt door Groot Zevert Vergisting uit Beltrum geproduceerd via haar mineralenfabriek welke vorig jaar in opdracht van GZV door Nijhuis industries (Doetinchem) is gebouwd. De onderzoekers van Wageningen UR hebben voor deze studie een groot aantal proefvakken van 3 x 10 meter aangelegd op een grasland perceel van De Marke. In de test wordt de werking van GWM  onder veldomstandigheden vergeleken met een aantal andere meststoffen.

Voor de vertaling naar de praktijk is het bij dit soort onderzoek van groot belang dat de bemester precies de gewenste hoeveelheden meststof kan doseren met een zelfde techniek als in de praktijk wordt gebruikt. De techniek met snijdende wielen en rechthoekige uitstroomopeningen is daarom overgenomen van de dit voorjaar in gebruik genomen GWM grasland bemester van Slootsmid.  Deze praktijkmachine met een werkbreedte van 12 meter heeft de afgelopen twee maanden bijna 700 ha probleemloos bemest. Slootsmid is inmiddels drie jaar intensief betrokken bij de ontwikkeling van bemesters voor de nieuwe generatie vloeibare meststoffen. Door in deze ontwikkeling voorop te lopen verwacht het bedrijf goed in de behoefte van haar klanten te kunnen voorzien als deze meststoffen worden goedgekeurd door de Europese Unie. Dit zal naar verwachting in het najaar gebeuren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Ebbekink, Slootsmid,