Start pilot meten bodemkwaliteit met sensoren

Afgelopen week startten Dorset Identification BV  en ESTEDE | Scientific uit Aalten een experiment in de Achterhoek met het automatisch meten van de bodemkwaliteit van weilanden. Onder een weiland bij proefboerderij De Marke (Hengelo gld) en bij een weiland te Haarlo worden daarvoor een aantal sensoren onder de grond aangebracht. Met de sensoren worden op verschillende diepten onder het maaiveld automatisch meerdere keren per uur gegevens verzameld over de bodemtemperatuur, de bodemvochtigheid, de grondwaterstand en de hoeveelheid mineralen. De verzamelde gegevens zijn de basis voor een geavanceerd systeem waarmee melkveehouders op hun computer of smartphone kunnen zien wat ze moeten doen om de opbrengst van het perceel te optimaliseren.

 De manager van Dorset Identification, Roland Stump is vol vertrouwen over de uitkomst van de pilot.  “Het is niet voor niets dat deze sensoren en aanpak bij voorbeeld ook worden toegepast in het veld van de Johan Cruijff Arena, “ zegt Roland Stump, “We moeten wel het nodige aanpassen aan de agrarische praktijk want het onderhoud en gebruik van een voetbalveld is echt heel anders.”

De sensoren en zender zijn helemaal onder het maaiveld weggewerkt, zodat er bij het bewerken van het perceel geen rekening mee hoeft te worden gehouden. Het systeem verwerkt de verzamelde data tot heldere adviezen over de planning van zaken zoals bemesting en beregening. Hierdoor kan het systeem bijdragen aan het optimaliseren van de  afstemming van bijvoorbeeld de bemesting op de toestand in de bodem.  De verwachting is dat daardoor de uitspoeling van stikstof mineralen naar het grondwater nog verder kan verminderen. Het voorkomen van verlies van mineralen is een belangrijk doel van het project.

Bij de praktische uitvoering van de pilot werkt Dorset Identification nauw samen met het gespecialiseerde bedrijf ESTEDE. Deze Aaltense onderneming heeft al een grote expertise met de ontwikkeling en implementatie van dit soort op sensordata gestuurde managementsystemen voor fruittelers.

De pilot maakt onderdeel uit van de regiodeal Achterhoek Kringlooplandbouw en is opgezet in samenwerking met de stichting Biomassa,  Groot Zevert Vergisting en de stichting HOEduurzaam. Ze wordt financieel ondersteund door de Regio Achterhoek en de provincie Gelderland.