Toekenning INTERREG 5 subsidie Mest op Maat

In de grensregio van Duitsland en Nederland is aan beide zijden van de grens sprake van een omvangrijke mestproblematiek met veel overeenkomstige milieuproblemen. Dit voorjaar voerde de stichting Biomassa hierover een overleg met de groep van professor Wetter (FHS Munster) en lector Jan de Wit (Saxion Hogescholen). Als uitvloeisel hiervan werd een project opgesteld en ingediend voor de INTERREG 5 regeling. Deze week werd bekend dat het project met een omvang van ruim €3 miljoen uitgevoerd kan gaan worden. In het project werken meer dan tien verschillende bedrijven en organisaties samen aan een oplossing. Hoofddoel van het project is het produceren van groene kunstmestvervangers uit mest. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het leveren van producten met door de afnemer gewenste concentraties stikstof, fosfaat en kalium. In het kader van het project zal de stichting Biomassa in samenwerking met Groot Zevert op de experimenteerlocatie te Beltrum een test installatie realiseren voor de verwerking van mest. De vakgroep Duurzame Energie van Saxion Hogescholen zal bijdragen aan de ontwikkeling en optimalisatie van de installatie. Aan de hand van een omvangrijk testprogramma zal worden gekeken naar de beste en goedkoopste manier om verschillende soorten mest te verwerken tot groene kunstmestvervangers met vraag gestuurde samenstelling. De Duitse partners onderzoeken vooral de toepassingsmogelijkheden van de kunstmestvervangers.