Tussenstand Achterhoekse praktijkproef innovatieve meststof positief

De praktijkproef met een innovatieve meststof uit herwonnen mineralen verloopt tot nu toe positief. De nieuwe meststof, Groene Weide Meststof, wordt getest bij de bemesting van graslandpercelen van tien melkveebedrijven verspreid over de Achterhoek. Op ieder perceel wordt de werking vergeleken met kunstmest. De gemiddelde resultaten zijn tot nu toe gelijkwaardig aan elkaar. De proef loopt nog door tot het einde van het grasseizoen.

De praktijkproef wordt uitgevoerd in het kader van het interreg project Mest op Maat. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het project Achterhoekse Groene Kunstmestfabriek en Kunstmestvrije Achterhoek. De bemesting met de vloeibare meststof gaat met een speciale emissie arme precisiebemester die is ontwikkeld door Slootsmid (Borculo).

Groene weide Meststof is een blend van verschillende minerale oplossingen. De basis wordt gevormd door NK concentraat dat vrijkomt bij de verwerking van mest. Afhankelijk van de bemestingsadviezen wordt deze basis aangevuld met onder andere ammoniumsulfaat afkomstig van de verwerking van zuiveringsslib. De proef is mogelijk dankzij een unieke afspraak met het ministerie LNV. Experts van de WUR begeleiden de proef.