Wilba Techniek test innovatieve mestscheider

Door: Hayo Canter Cremers

Het moet mogelijk zijn om het energieverbruik en de onderhoudskosten van een standaard mestscheider aanzienlijk te verbeteren. Directeur Hans Klein Willink van WILBA Techniek was er heilig van overtuigd. Dit voorjaar trok hij er daarom wat tijd voor uit. De eerste testen geven spectaculaire resultaten. Het energieverbruik van de WILBA Mestscheider ligt ruim 50% lager dan gangbaar. De eerste duurtest leerde dat ook de onderhoudskosten veel lager zijn. Na afloop van de duuurtest later dit jaar wordt een besluit genomen over de serieproductie van de scheider. De ontwikkeling van de WILBA mestscheider werd mogelijk dankzij een subsidie van de provincie Gelderland.