Participanten

Stichting Biomassa is een samenwerking van zeven bedrijven, een onderwijsinstelling en een ondernemersorganisatie. Ondanks dat de participanten zich met verschillende onderwerpen bezighouden, hebben zij tenminste één gemeenschappelijke deler. Ze hebben allemaal in meer of mindere mate te maken met (de verwerking van) biomassa.

De participanten van de Stichting Biomassa zijn:

Bedrijven met activiteiten op het werkgebied van Stichting Biomassa kunnen zich aansluiten bij de stichting. Voor meer informatie over het participeren in de stichting Biomassa kunt u contact opnemen met de coördinator van Stichting Biomassa.