Innovatie & Pilot Centrum Beltrum

Het Innovatie & Pilot Centrum Beltrum (IPCB) is zo ingericht dat een bedrijf er snel terecht kan voor het demonstreren of verder ontwikkelen van een innovatieve installatie. Het maakt gebruik van de locatie van Groot Zevert Vergisting. Voor meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden neemt u contact op met de coördinator van de stichting Biomassa.

Ieder bedrijf dat bezig is met de ontwikkeling van een innovatieve techniek voor het verwerken van biomassa heeft op een gegeven moment behoefte aan het praktisch testen van de installatie. Niet zelden is daar een vergunning voor nodig. Het doorlopen van de procedure kost maanden, zo niet (veel) langer. En is die hobbel genomen dan is er nog een zekere infrastructuur nodig van zaken zoals nutsvoorzieningen, de aanvoer van grondstoffen, de afvoer van restmateriaal en het verhelpen van kleine storingen. Het IPCB heeft hiervoor een integraal pakket aan voorzieningen en diensten ontwikkeld waardoor een installatie in de meeste gevallen binnen circa een maand kan worden geplaatst en de pilot kan beginnen. Op het IPCB zijn de afgelopen jaren diverse installaties getest:

  1. Verbetering van de ontsluiting van biomassa voor biogasproductie via cavitatie
  2. Energiezuinige indamper voor het verhogen van de concentratie van minerale oplossingen
  3. Stikstof stripper
  4. Hygienisatie installatie voor mest met behulp van infra rode straling
  5. Concept voor de productie van waardevolle verbindingen uit stro
  6. Vijzelpers voor kosteneffectieve scheiding van waterige brij van biomassa zoals mest
  7. Methode voor de batch productie van cellulose afbrekende enzymen mbv schimmels
  8. Methode voor het terugwinnen van fosfaat uit organische reststromen
  9. Pilot voor het meten van concentraties N,P en K in vers digestaat met NIR sensor
  10. Productie van veenvervangers

Het IPCB is in de periode 2014-2018 gerealiseerd dankzij een financiering van de provincie Gelderland.