Fixeren van stikstof

De laatste tijd is er veel aandacht voor stikstofemissies. In de agrarische sector gaat dan vooral om de emissies van ammoniak (NH3) uit stallen en mest. Ammonium stikstof zouten zoals ammoniumchloride en ammoniumnitraat lossen goed op in water. Het bijzondere van deze vorm van stikstof is dat daarbij een evenwicht ontstaat tussen het opgeloste ammonium en het gasvormige ammoniak. Afhankelijke van bijvoorbeeld temperatuur en zuurgraad kan vervolgens meer of minder ammoniak uit een dergelijke vloeistof vrijkomen als stikstof emissie. Het leidde tot de onderzoeksvraag op of je ammonium niet in een bepaalde chemische verbinding zou kunnen fixeren zodat er geen ammoniak meer uit de oplossing vrij komt. Het lectoraat Chemie van AVANS Hogeschool kijkt nu naar de mogelijkheden en verkent verschillende processen. Daarbij wordt ook gekeken naar het produceren van ammoniumhoudende verbindingen die kunnen worden gebruikt als grondstof in de chemische industrie. Het project is gestart in het voorjaar van 2020 en is mogelijk gemaakt door een GOCHEM subsidie van NWO.