Invloed hoge concentratie GWM meststoffen op planten

Opslag- en uitrijkosten zijn belangrijke factoren in de business case voor GWM meststoffen. Het huidige GWM bevat ongeveer 1,5% stikstof. De bedrijfseconomische aantrekkelijkheid van de productie verbetert als de concentratie een factor 2 tot 4 hoger ligt. De vraag is echter of een dergelijke geconcentreerde oplossing niet leidt tot verbrandingsschade of andere groeiproblemen bij het gewas. Bij de Aeres Hogeschool is daar in 2020 een potproeven onderzoek naar uitgevoerd. Daarin kwam geen significante schade naar voren. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de stichting Biomassa en GZV. Het is gefinancierd via een zogenoemde GOCHEM subsidie.