Landbouwbedrijven als vliegwiel voor de energietransitie

De circa 2000 Achterhoekse landbouwbedrijven zullen de komende tijd geïnformeerd worden over het zo optimaal verduurzamen van de bedrijfsvoering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise die de afgelopen jaren onder leiding van onderzoekers van de WUR is verzameld in het pps project Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie. Daarbij is door experts van verschillende organisaties en bedrijven gezamenlijk gestudeerd op de mogelijkheden voor de opwekking van hernieuwbare energie (zon, wind, biogas) op agrarische bedrijven. Tegelijk is ook gekeken naar de toepassing van duurzame energie in de agrarische bedrijfsopvoering. Belangrijk uitgangspunt daarbij was de belasting van het elektriciteitsnet zoveel mogelijk te ontzien. Dit in verband met de netcongestie problematiek. De stichting Biomassa voert dit project uit in samenwerking met onder andere de AGEM, de Innovatiecoöperatie, Petawatts, ForFarmers en Friesland Campina en in overleg met de onderzoekers van de WUR, diverse overheden en andere belanghebbenden.