Ontwikkeling nitraat bodemsensor

Samen met Estede Scientific, Dorset ID en de FHS Münster is de stichting Biomassa begonnen met het ontwikkelen van een nitraat bodemsensor. Het is de bedoeling om eind dit jaar een eerste prototype van de sensor operationeel te hebben. Naast nitraat zal de sensor ook de pH en de bodemtemperatuur meten. De sensor is gebaseerd op een combinatie van chip- en membraantechnologie. Als de sensor onder lab omstandigheden voldoende betrouwbaar werkt zal deze in de praktijk worden getest bij een Nederlandse en een Duitse boer. Het is de bedoeling dat de sensor ieder uur een meting doet en doorgeeft via een draadloos zender systeem. Het resultaat van de metingen is via een website te bekijken. Het project is mogelijke dankzij een financiële bijdrage van de provincie Gelderland en wordt vanuit het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het meten van de actuele nitraat concentratie in de bodem onder een weiland of akker kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van uitspoeling van bemestingsmineralen naar grond- en oppervlaktewater. Agrariërs hebben op dit moment in het algemeen een beperkt inzicht in de opname van mineralen door hun gewas gedurende het seizoen. De bemesting wordt daarom in de praktijk zelden goed genoeg afgestemd op de behoefte van het gewas en de voorraad mineralen die in de bodem aanwezig is. Het steeds laten analyseren van grondmonsters door een laboratorium is eenvoudig te duur. Beter afstemmen van de hoeveelheid bemesting en het tijdstip van toediening kan zorgen voor een veel efficiëntere benutting van de bemestingsmineralen en optimale groei van het gewas. Door beter inzicht in de bodem kan een landbouwer zodoende besparen op de inkoop van kunstmest en een kwalitatief en kwantitatief betere oogst tegemoet zien.