Realtime meten NH3 emissies melkveestallen Achterhoek

Het ontwikkelen van een betaalbaar systeem voor het 24/7 weergeven van de ammoniak emissies uit een melkveestal. Aan de hand van de gemeten waarden de emissies vanuit de stal halveren. Dit zijn de twee hoofddoelen van een nieuw project dat in 2022 in de Achterhoek is gestart. In een pilot zal hiervoor een innovatief sensorsysteem bij twintig verschillende melkveehouders worden geïnstalleerd. Het systeem meet ca zes keer per uur de concentraties ammoniak in de stallucht. De gemeten concentraties worden vervolgens gebruikt om de NH3 emissies te berekenen volgens de massabalans methodiek van de WUR. De melkveehouder kan de gegevens via een beveiligde website 24 uur per dag inzien.
Gedurende een jaar zal de werking en de betrouwbaarheid van het volledig geautomatiseerde systeem worden getest. De stichting Biomassa voert het project uit in samenwerking met Estede Scientific, Dorset ID, mts Prinsen en twintig melkveehouders. De eerste resultaten van het project zullen in de loop van 2024 bekend worden. Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van Achterhoek Ambassadeurs.