Regiodeal Kringlooplandbouw Achterhoek

Het ontwikkelen van regionale kringlopen voor mineralen en organisch stof zijn een belangrijke basis voor het realiseren van kringlooplandbouw in de Achterhoek. In het project Kunstmestvrije Achterhoek hebben diverse leden van de stichting Biomassa hiermee een eerste begin gemaakt. Een belangrijke constatering van het project was dat de hoeveelheid stikstof mineralen in de regionale overschotten dierlijke mest ongeveer de helft bedragen van de mineralen in de gebruikte kunstmest. Voor het volledig vervangen van de kunstmest door in de Achterhoek herwonnen mineralen zijn daarom nog andere bronnen naast mest nodig. Ook bleek dat het proces voor het herwinnen van mineralen uit mest verder moest worden verbeterd, net als het emissiearm toepassen van de geproduceerde meststof, GWM. De stichting Biomassa diende hiervoor begin 2019 een aanvraag in bij de Regio Achterhoek met negen samenhangende onderdelen. Sinds de toekenning van de subsidie in februari 2020 werken de leden hard aan de uitvoering van het project. De negen project onderdelen zijn:

  1. Het online meten, registreren en data-verwerking van concentraties in minerale oplossingen en GWM
  2. Verder verhogen van de concentratie mineralen en de minerale toepasbaarheid van de bij GZV geproduceerde basis oplossing voor GWM meststoffen
  3. Onderzoek aan emissiearme methoden voor de bemesting
  4. Het herwinnen van stikstof bij industriële en communale waterzuiveringen
  5. Het ontwikkelen van een online veldmeetsysteem voor bodemparameters
  6. Onderzoek naar het toepassen van de organische fractie van varkensmest als veenvervanger in potgrond
  7. Het verder verhogen van de kwaliteit van de GWM basis oplossing door het o.a. het verwijderen van geurstoffen, medicijnresten en virussen
  8. Het uitvoeren van een LCA studie naar de productie en toepassing van GWM meststoffen
  9. Het herwinnen en in GWM toepassen van stikstof uit de lucht van varkensstallen

De resultaten van het onderzoek en de ontwikkelingen van het Regiodeal project Kringlooplandbouw worden op verschillende manieren verspreid. Zo worden er met enige regelmaat nieuwsbrieven uitgegeven, persberichten verstuurd, bijeenkomsten georganiseerd en rondleidingen gegeven. Een overzicht van artikelen verschenen in de (vak-)media vindt u hier.
De Regiodeal Kringlooplandbouw is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en de regio Achterhoek.