Regiodeal WP 2

Verder verbeteren van de kwaliteit

Tijdens de eerste exploitatiefase van de Groene Mineralen Centrale bij Groot Zevert Vergisting kwamen een aantal zaken naar voren die invloed hadden op de kwaliteit en toepasbaarheid van de basisvloeistof. Standaard wordt in een dergelijke installatie voor het terugwinnen nogal wat zwavelzuur gebruikt om verstopping (scaling) van de filters en membramen te voorkomen. Het nadeel ervan is dat de eindvloeistof logischerwijs een behoorlijke concentratie zwavel kan bevatten. Dit beperkt de toepassing van de bemestingsvloeistof tot de eerste en tweede snede van grasland. Hierna heeft grasland geen behoefte meer aan zwavel. Dit en een aantal andere zaken leidde tot het opstellen van een onderzoeksprogramma waarin op hoofdlijnen de volgende zaken centraal staan.

  • Zwavelarm product maken zodat GWM ook toepasbaar is bij derde en vierde snede bemesting van grasland
  • Het terugdringen van de opgeloste hoeveelheid silica in de filtraten
  • Het verder optimaliseren van de opstelling en bedrijfsvoering van de RO membramen
  • Het onderzoeken van het potentieel van verschillende soorten RO membramen

In de loop van 2019 is in eerste instantie gekeken naar het terugdringen van het zwavelzuurgebruik. In een serie opeenvolgende stappen en het nemen van diverse maatregelen is het gelukt standaard een zwavelarme basisvloeistof te maken.

Inmiddels wordt intensief onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de inrichting en werking van de RO membramen. Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van adviezen van professor dr.ir. Kitty Nijmeijer van TU Eindhoven.