Regiodeal WP 7

Verwijderen virussen en geurstoffen

Met behulp van diverse filterstappen en reverse osmose produceert Groot Zevert Vergisting een minerale oplossing uit overschotten dierlijke mest. Het betreft vooral varkensmest. In de mest kunnen resten van medicijnen zitten die de staldieren van de dierenarts hebben gekregen. In het huidige verwerkingsproces worden die niet volledig verwijderd. Tijdens het verwerkingsproces komen ook enkele minder welriekende vetzuren en zwavelverbindingen in de minerale oplossing terecht. In het huidige proces worden (pathogene) bacteriën uit de vloeistof verwijderd, maar virussen nog niet. Voor de afzet van GWM in de toekomst is het van belang dat de kwaliteit verder wordt verhoogd door het verwijderen van virussen, medicijnresten en geurende verbindingen. In dit onderdeel wordt op kleine praktijkschaal gestudeerd op de meest geschikte methode en de inpassing ervan in het proces voor de verwerking. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Groot Zevert Vergisting en Nijhuis Industries in samenwerking met de stichting Biomassa en diverse externe partijen.