Regiodeal WP 8

Levenscyclus analyse en diverse pilots

Een belangrijke eis van de overheden is dat de bemesting met GWM geen aanleiding geeft tot  milieu belastende emissies van bijvoorbeeld ammoniak (NH3). Daarnaast moet via een levenscyclus analyse van de productie en toepassing van GWM meststoffen worden vastgesteld dat ze inderdaad duurzamer zijn dan kunstmest. Dit is uiteraard ook van belang voor het verkrijgen van de definitieve toestemming van de EU voor de toepassing van deze nieuwe generatie groene meststoffen na afloop van de huidige vrijstelling in 2021. Bij dit onderdeel van het project wordt intensief samengewerkt met diverse onderzoekers van Wageningen University & Research.