Regiodeal WP 9

Stikstof herwinnen uit stallucht

Een omvangrijke potentiële bron van herwonnen stikstof zijn de luchtwassers van varkens- en pluimveestallen. In ongeveer de helft van deze luchtwassers wordt ammoniak vastgelegd in de vorm van een waterige oplossing ammoniumsulfaat. Daarnaast zijn er zogenoemde biologische luchtwassers waar de ammoniak door bacteriën worden omgezet in ammonium stikstof. In dit onderdeel van het project onderzoekt Dorset GM in samenwerking met diverse partners of de wasvloeistof uit biologische luchtwassers van varkenstallen geschikt te maken zijn voor toepassing als meststof.

In 2020 is daarvoor een eerste test uitgevoerd met het concentreren van de waterige ammoniumoplossing uit een biologische luchtwasser. Het bleek goed te concentreren met behulp van een RO installatie. Uit de analyse van het eindproduct kwam wel een beperking aan het licht. Niet alle stikstof in de oplossing was aanwezig als ammonium. Het komend jaar zal verder onderzoek worden gedaan naar het concentreren en toepassen van deze herwonnen stikstof mineralen. Daarbij zal ook gekeken worden naar het optimum tussen de energiekosten van het concentreren en de concentratie van de mineralen in de oplossing.