Regiodeal WP 1

Meten concentraties

De basisvloeistof voor GWM meststoffen die bij Groot Zevert Vergisting wordt geproduceerd bevat mineralen in concentraties tot ca 70 gram per liter. Voor het in line  bepalen van dit soort concentraties tijdens de productie zijn geen geschikte systemen te koop. De gangbare meetsensoren en –technieken voor dit soort toepassingen zijn gericht op het bepalen van concentraties tot ca 100 mg/l. De enige methode voor het controleren van de samenstelling van GWM bestaat op dit moment uit het nemen van een representatief monster en dit opsturen naar een laboratorium voor analyse. Afhankelijk van de werkwijze van het laboratorium duurt het enige dagen voordat men de uitslag van de analyse krijgt.

In samenwerking met een innovatief bedrijf voortgekomen uit de Universiteit Twente is een projectplan geschreven voor de ontwikkeling van in line systemen met onder andere infra rood sensor technologie voor het continu monitoren van de samenstelling van GWM tijdens de productie. Daarbij wordt ook gekeken naar de geborgde registratie van de data en de data verwerking ten behoeve van processturing, kwaliteitssystemen en samenstellingsverantwoordingen.

Na eerste testen in het voorjaar van 2020 bleek een NIR sensor vervaardigd door het Enschedese bedrijf Dynalinx veel belovend voor het meten van het stikstofgehalte. Wel waren er enige storingen door de agressiviteit van de vloeistof. Inmiddels is dat door een betere materiaalkeuze verholpen en wordt een ijklijn gemaakt. De verwachting is dat de NIR sensor in de loop van 2021 functionele data zal leveren.

Tegelijk is begonnen met de ontwikkeling van een doorzichtmeting op basis van absorptiespectofotometrie voor andere mineralen. De eerste testen daarmee zijn in het najaar van 2020 gedaan. In samenwerking met een analytisch laboratorium worden de metingen met deze methode nu verder uitgewerkt.