Samen Biobased Bouwen

Met alle Achterhoekse ketenpartijen samen werken aan de teelt, oogst, industriële verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen. Samen met onder andere woningbouwcoöperatie Wonion (Ulft) participeert de stichting Biomassa in dit duurzame innovatieproject. Daarbij kijkt de stichting Biomassa vooral naar de teelt en oogst van een aantal vezelrijke gewassen in de Achterhoek zoals vezelhennep, olifantengras (Miscanthus), zonnekroon en sorghum. Ook studeert de stichting op de toepassing van (agrarische) reststromen zoals stro, berm- en natuurgras. Het project startte eind 2022 en is mogelijk dankzij financiële steun van de provincie Gelderland, Achterhoek Ambassadeurs en de rijksoverheid.

Voor het opdoen van ervaring met de teelt is in het groeiseizoen 2023 verspreid over de Achterhoek ongeveer 26 ha vezelhennep geteeld. Het verkregen materiaal is geleverd aan Green Inclusive die het in Friesland in een nieuwe installatie zal verwerken tot onder meer isolatiemateriaal. Het is de bedoeling dat het in duurzame nieuwbouw van woningbouwcoöperatie Wonion zal worden toegepast voor de isolatie van muren en daken.

Tegelijk zijn kleinschalige proeven gedaan met het isoleren van daken. Daarbij is behalve gehakseld olifantengras ook stro onderzocht. De onderzochte materialen blijken zeer goed te isoleren en zijn goed verwerkbaar. De komende weken vindt er een evaluatie van de resultaten van het afgelopen groeiseizoen plaats. Hierna zal een teelt- en oogstplan voor 2024 worden opgezet. Meer informatie over het baanbrekende project is onder andere te vinden op de internetsite samenbiobasedbouwen.nl.