Zuiveringsslib als organische bodemverbeteraar

Bij het zuiveren van industrieel proceswater en bij communale waterzuiveringsinstallaties ontstaat veel zuiveringsslib. Naast water bestaat het vooral uit organisch materiaal. Op papier kan het ingezet worden als bodemverbeteraar. In de landbouw is een grote behoefte aan organisch stof als kosteneffectieve bodemverbeteraars. Het verhogen van het organisch stofgehalte kan bijvoorbeeld helpen om het bodemvochtvasthoudend vermogen van de grond te verhogen. De afgelopen droge jaren is de belangstelling hiervoor enorm toegenomen. In dit project wordt gekeken of de inzet van zuiveringsslib hierbij kan helpen. Daarvoor wordt praktisch onderzocht wat voor behandeling het slib moet ondergaan voor het kan worden toegepast. In het project werken de volgende partijen samen: Groot Zevert Vergisting, Nijhuis Industries, FHS Münster en Waterstromen. Het project wordt gecoördineerd door de stichting Biomassa. Het project is mogelijk gemaakt dankzij een Interreg subsidie verstrekt door de EUregio Gronau.