Stichting Biomassa

De stichting Biomassa is een samenwerking van zeven Achterhoekse bedrijven, LTO Noord en de Aeres Hogeschool. Het gezamenlijke doel is het stimuleren van innovaties op het gebied van biomassa verwerking. De aanpak van Stichting Biomassa staat bekend om haar innovatieve en praktische insteek. We richten ons op nieuwe technieken en concepten om biomassa om te zetten naar bruikbare producten. Ieder bedrijf draagt een steentje bij op haar eigen manier. Dit kan zijn van het ontwerpen/bouwen van machines, tot het zuiveren van water. De aanpak is projectmatig. Aan de basis van de projecten van de stichting ligt altijd een vraag van (een van) de leden. De stichting Biomassa coördineert en begeleidt de projecten.
Bij de uitvoering van de projecten werken we vaak samen met onderwijs- & kennisinstellingen zoals Avans Hogeschool, Saxion Hogescholen, FHS Münster en Wageningen University & Research. Mede dankzij de projecten van de stichting Biomassa heeft het ministerie van LNV de Achterhoek in 2019 aangewezen als agrarische innovatie regio.

Speerpunten van de stichting Biomassa zijn :

1 Circulaire toepassingen van biomassa zoals mest en zuiveringsslib
(vergisting, verwerking, verwaarding)

2 Duurzame eiwitproductie

3 Emissiearme dierhouderij

4 Ontwikkeling van hoogwaardige biobased producten

Stageplaatsen

De participanten van de stichting Biomassa hebben regelmatig stageplaatsen beschikbaar voor WO en HBO studenten. Tijdens de uitvoering van de stage fungeert de stichting Biomassa als aanspreekpunt voor alle zaken die rond de uitvoering van een stage bij een van de participanten naar voren kunnen komen. Onderdeel van de stage via de stichting Biomassa is altijd het verzorgen van een eindpresentatie over je project voor de participanten van de stichting. Een unieke gelegenheid om je bij een groot aantal potentiële werkgevers in de kijker te spelen.

In de media

Over de projecten en innovaties van de stichting Biomassa verschijnen regelmatig berichten in de media. Daarnaast geeft de stichting een nieuwsbrief uit die regelmatig verschijnt. Via het formulier hieronder kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. In het archief kunt u oude uitgaven van de nieuwsbrief nalezen.