19 mei 2022: Symposium Achterhoekse Landbouw 2030

Op 19 mei aanstaande organiseren de stichting Biomassa en Winsect BV samen het symposium Achterhoekse Circulaire Landbouw. Op de site https://symposium-acl.nl/ vind je alle informatie over en het aanmeldformulier voor deze bijeenkomst.

Op dit symposium krijg je van  direct betrokkenen de laatste informatie over Achterhoekse innovaties en de achtergronden daarbij zoals:

  • Het sluiten van de regionale minerale kringloop dankzij de  productie en emissiearme  toepassing van de duurzame kunstmestvervanger Groene Weide Meststof.
  • De realisatie van een duurzame eiwittranisitie door een nieuwe, baanbrekende  aanpak van de duurzame teelt van meelwormen, waardoor er op boerderij-nivo tegen een lage kostprijs kan worden geproduceerd.
  • De gebiedsgerichte aanpak voor het meer dan  halveren van de agrarische stikstof emissies dankzij de kosteneffectieve en praktische stikstof monitor N-Emis.
  • de onderliggende nieuwe verdienmodellen en de winst ervan  voor natuur, milieu  en beleid.

Onderdeel van het symposium is de officiële opening van de unieke meelwormenkweek om 13.00 uur.

Het symposium is op de locatie van Winsect BV, Barloseweg 24a, Aalten ( aanvang 09.30 uur tot ca 16.30 uur). Ofschoon aan de deelname geen kosten zijn verbonden is aanmelden wel verplicht.  Het aantal beschikbare plaatsen is namelijk beperkt. Op de site https://symposium-acl.nl/ vind je alle informatie over deze bijeenkomst. Op de site vind je ook het aanmeldformulier.

Voor vragen over het symposium kunt u contact opnemen met Hayo Canter Cremers, coördinator Stichting Biomassa, info@stichtingbiomassa.nl, 06 2324 6963.