1e bijeenkomst project Energie verdienmodel op het Achterhoekse agrarische er

Bijna vijftig agrarische ondernemers bezochten maandagavond 12 maart de eerste bijeenkomst van het project ‘’Energie verdienmodel op het Achterhoekse agrarische erf’’. In het gemeentehuis van Berkelland luisterden ze aandachtig naar de presentaties van diverse projectpartners met uitleg over slimme oplossingen achter de meter voor de opwek- en benutting van hernieuwbare energie. Na afloop gaven diverse ondernemers aan zeer geïnteresseerd te zijn geraakt in de oplossingen en er mee aan de slag te willen. Daarvoor zullen ze gebruik maken van het aanbod aan ondersteunend advies van de projectpartners AGEM, LTO Noord, PetaWatts, de Innovatie Coöperatie, de Rabobank en de stichting Biomassa. Deze bijeenkomst vormde de aftrap voor een serie die door de hele Achterhoek zullen worden georganiseerd.

Ook in de Achterhoek is er sprake van ernstige netcongestie. Daardoor lijkt het voorlopig niet erg zinvol verder te investeren in de opwekking van nog meer hernieuwbare energie op het agrarische erf. Deskundigen van de WUR onderzochten de afgelopen jaren hoe agrarische ondernemingen op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze toch kunnen bijdragen aan de energietransitie. Ze kwamen tot een heel pakket aan slimme oplossingen vooral achter de meter. Een voorbeeld ervan is het energiemanagementsysteem van Petawatts. In combinatie met een accu kunnen ondernemers daarmee tot wel drie keer zoveel zonnepanelen op hun dak leggen dan normaal wordt geadviseerd op basis van de capaciteit van de netaansluiting. Zonder de netcongestie te verergeren biedt dit grote mogelijkheden om de agrarische bedrijfsvoering jaarrond te baseren op hernieuwbare energie. En er tegelijk ook nog geld mee te verdienen.