Achterhoeks Agrarisch Perspectief: Programma bijeenkomst KVA; 23 november 2023.

Datum: 23 november 2023 van 13.00 – 17.00 uur
Locatie: TicoTico, erf Fam. Haaring, Barloseweg 24 b, 7122 PV Aalten

Het mestbeleid, innovaties en het Achterhoekse agrarisch perspectief staan centraal op het congres dat de stichting Biomassa  op 23 november aanstaande organiseert.

Het voorlopige programma voor de bijeenkomst:

13.00 Inloop koffie/thee
13.30Johan Temmink, vz st BiomassaWelkom 
13.40Patrick  Goorhuis, LNVVisie op de toekomst, mest(mineralen), RENURE en het agrarisch perspectief
14.00Frank van de Ven, prv GelderlandAgrarische innovatieprojecten in Gelderland
14.20Aleid Diepeveen, Achterhoek AmbassadeursAchterhoek koploper in Kringlooplandbouw, samen het verschil maken
14.40PauzePauze
15.10Arjan Prinsen, GZVDe innovaties van het project Regiodeal Kunstmestvrije Achterhoek
15.30Geo Smith, Nijhuis Saur IndustriesHet herwinnen van stikstof, nieuwe bronnen en nieuwe producten.
15.50Inge Regelink (WUR)Kunstmestvervanger GWM: Ervaringen uit veldproeven en de effecten op het milieu
16.10Bert  Ebbekink, Slootsmid De ontwikkeling van emissie arme  RENURE bemesters
16.30Erwin Wunnekink, LTO vg Melkveeh.Mest en de toekomst van de (Achterhoekse) agrarische sector
16.50Johan Temmink Koploper Achterhoek
17.00fam HaaringMeelwormen rondleiding en borrel

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen aan:info@stichtingbiomassa.nl

Aanmelden is verplicht. Het aantal beschikbare plaatsen is namelijk beperkt tot 75. Meld u daarom vandaag nog aan, zodat u zeker bent van deelname.

Het programma is nog niet definitief: een enkele spreker en titel van presentaties kan nog veranderen.

Het congres is tevens de eindbijeenkomst van het regiodeal project Kunstmestvrije Achterhoek. Dit project richtte zich op het sluiten van de regionale mineralenkringloop via het emissiearm produceren en toepassen van meststoffen op basis van herwonnen mineralen uit vergiste mest, zuiveringsslib en andere reststromen. 

De stichting Biomassa voerde het project uit  in samenwerking met o.a.  Nijhuis Industries, ForFarmers, Groot Zevert Vergisting, Dorset GM, Ekwadraat, Wilba Techniek, Slootsmid Mesttechniek, het ministerie LNV, LTO Noord en WUR-WenR. Het project startte in 2019 en zal op 31 december 2023 eindigen.

Het project is mogelijk gemaakt door een Regiodeal  subsidie van Achterhoek Ambassadeurs,  Provincie Gelderland en de rijksoverheid

Aan het eind van de de bijeenkomst is er gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding door de innovatieve meelwormenteelt van Winsect. Het betreft een innovatieve, kosteneffectieve methode voor de productie van duurzaam eiwit. Ze is de afgelopen jaren ontwikkeld en staat nu op het punt van marktintroductie.