Achterhoekse agrariërs in de rij voor GWM

Bij Groot Zevert te Beltrum kunnen ze goed merken dat het nieuwe bemestingsseizoen voor de deur staat. De laatste weken is er een gestage stroom aanmeldingen voor bemesting met Groene Weide Meststof (GWM). De doelstelling is om in 2021 ca 4000 ha Achterhoeks gras- en maïsland met deze duurzame meststof te bemesten. Dat is ruim het dubbele van het afgelopen jaar. Het ziet er naar uit dat deze doelstelling zal worden gehaald. Arjan Prinsen, de manager innovatie bij Groot Zevert Vergisting, wordt enthousiast van de vele aanmeldingen.  Hij ziet er ook een bevestiging in van de aandacht die agrariërs hebben voor het milieu en de klimaatverandering. “De Achterhoekse melkveehouders zijn erg bezig met de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering,” vertelt Arjan Prinsen, “Daar past Groene Weide Meststof heel goed bij.”

De agrarische sector geldt als redelijk conservatief. Zoals het overbekende spreekwoord al aangeeft is men niet snel geneigd een verandering  in de bedrijfsvoering door te voeren.  De snelle opmars van  Groene Weide Meststof is daarom best bijzonder. Er zijn diverse factoren die eraan bijdragen. De afgelopen jaren is er bij GZV in samenwerking met onder andere  Nijhuis Industries veel geïnvesteerd in het produceren van GWM die precies voldoet aan  de behoefte van het grasland. Daarnaast wijst onderzoek van de WUR keer op keer uit dat de werking van GWM vergelijkbaar is met kunstmest.  “Zelf houden wij de prijs concurrerend met die van kunstmest stikstof, ” vertelt Arjan, “De drempel om GWM te gaan gebruiken is daardoor laag en je ziet, dat heeft effect.”

Behalve door Groot Zevert zal de bemesting dit jaar worden uitgevoerd door loonbedrijf Bosch. Beide bedrijven hebben daarvoor een bemester die geschikt is voor het emissiearm bemesten van deze groene mestvloeistof. De afgelopen maanden is een behoorlijke voorraad GWM geproduceerd.  Gedurende de wintermaanden is ook het hele logistieke proces geëvalueerd. Zodoende staat iedereen nu op scherp om de agrariërs op hun wenken te bedienen.

Als alles goed gaat zal hierdoor op jaarbasis zo’n 200.000 tot 300.000 kg stikstof kunstmest minder in de Achterhoek worden aangevoerd. Zoals bekend vergt de productie van stikstof kunstmest veel energie. Dit zorgt ook voor een behoorlijke uitstoot van het broeikasgas koolzuur (CO2). Per kg stikstof kunstmest wordt volgens diverse onderzoeken bij de productie tot 2,9 kg CO2 uitgestoten. Daarna moet het ook nog van de fabriek naar de regio worden getransporteerd en gedistribueerd. Dit gaat vanzelfsprekend ook gepaard met de uitstoot van broeikasgassen. Door de toepassing van GWM zullen deze emissies van broeikasgassen aanmerkelijk verminderen. Onderzoekers van de WUR zijn bezig te onderzoeken met hoeveel precies. Later dit jaar zullen zij de resultaten publiceren.

Dit onderzoek maakt deel uit van het regiodeal project Kringloop Landbouw.  Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie LNV, de provincie Gelderland en de regio Achterhoek.