Biomassa(rest-)stromen bieden Achterhoek grote kansen

De regio Achterhoek biedt de  circulaire biobased economy grote kansen. Dit blijkt uit een inventarisatie die de afgelopen maanden is uitgevoerd door de Stichting Biomassa. Mede dankzij een sterke agrarische sector is er een divers palet aan omvangrijke  biomassa(rest-)stromen beschikbaar voor nieuwe verwaarding. Naast dierlijke mest betreft het onder andere zuiveringslib, boombladeren, loof van diverse gewassen en berm & natuurgras. Volgens de betrokken onderzoekers, Arne Eindhoven en Hayo Canter Cremers zijn ze goed te gebruiken als basis voor de ontwikkeling van een Acchterhoekse innovatieve biobased sector. De mogelijkheden voor circulaire verwaarding van de biomassastromen zijn zeer divers: van groen beton tot duurzaam asfalt, van kunstmestvervanger tot schoenzolen, duurzaam eiwit en boomvrij papier, karton en disposables.

De transitie naar de circulaire biobased economy past heel goed bij het gedachtengoed in de Achterhoek. De oprichting van een Achterhoeks biobased grondstoffencollectief in combinatie met het organiseren van goede ondersteuning kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe bedrijvigheid.  Voor de regio ligt hier een enorme kans voor het versterken van de economische groei. “Dit soort bedrijven kunnen profiteren van hun duurzame, circulaire imago,” zegt Hayo Canter Cremers, “ Ze hebben een grote aantrekkingskracht op hoog opgeleide jongeren,”.

Ondanks het grote perspectief zijn er in de Achterhoek nu nog maar een beperkt aantal bedrijven bezig met het ontwikkelen en op de markt brengen van dit soort producten. In tegenstelling tot de heersende gedachte is de technologie daarbij zelden het probleem. De ervaring is dat de markt voor dit soort nieuwe biobased producten  veel drempels kent, waardoor de risico’s groot zijn. Daarnaast weten de partijen in de keten elkaar slecht te vinden, terwijl dat wel nodig is om bijvoorbeeld een stabiele aanvoer van een specifieke kwaliteit grondstof te realiseren. “Bij veel  bedrijven in Oost Nederland is de wil aanwezig hiermee aan de gang te gaan,” zegt Arne Eindhoven, “Met een investering in organiserend vermogen kan daardoor snel veel bereikt worden.”