Bodemvocht eindelijk gestegen dankzij smeltende sneeuw

Het smeltende dikke sneeuwdek zorgt ervoor dat er eindelijk voldoende vocht doordringt in de diepere ondergrond van een grasperceel van de Achterhoekse proefboerderij De Marke te Hengelo (Gld). Het bereikt nu  voor het eerst in bijna een jaar een gezonde waarde van boven de tien procent.

Standaard wordt ervan uitgegaan dat een Nederlandse zandbodem te droog is als het bodemvochtpercentage zakt onder de tien procent.  In juni 2020 zijn voor een test een aantal bodemsensoren in het perceel van De Marke aangebracht die onder andere ieder half uur het bodemvocht meten. Mede door de droogte in het voorjaar van 2020 lag het bodemvochtpercentage  op 60 centimeter diepte lange tijd rond de 2 procent. Dit geldt zo’n beetje als woestijn droog.

Door de regens in het najaar steeg het bodemvocht wel iets. Soms piekte het zelfs tot boven de zes procent. Gedurende de hele periode bleef toch ver onder de tien procent. Sinds de inzet van dooi op zondag 14 februari is het bodemvocht nu eindelijk gestegen tot boven de tien procent.

Voor het onderzoek wordt ter plaatse ook het grondwaterpeil gemeten. Dat is sinds 14 februari in drie dagen gestegen met in totaal 6 cm tot 1,57 meter onder het oppervlak (-mv) van het perceel. Medio december 2020 lag het grondwaterpeil nog bijna anderhalve meter lager op een diepte van 2,97 meter onder het oppervlak.  Volgens metingen van onder andere Vitens varieert het grondwaterpeil in dit gebied met ongeveer 2 meter per jaar. Vitens doet de metingen sinds 2005. De laagste waterstand wordt meestal aan het einde van een jaar bereikt, de hoogste stand doorgaans in maart. De verwachting is daarom dat het grondwaterpeil onder het perceel van De Marke nog verder zal stijgen.

Het onderzoek met bodemsensoren maakt onderdeel uit van de Achterhoekse regiodeal Kringloop Landbouw. De stichting Biomassa voert het onderzoek uit in samenwerking met de Aaltense bedrijven Estede Scientific en Dorset ID. Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie LNV, de provincie Gelderland en Achterhoek Ambassadeurs.

In de grafiek hieronder is de meting van het bodemvochtpercentage (y-as) op 60 cm onder het grasperceel van De Marke aangegeven van 1 augustus 2020 tot en met 17 februari 2021 (x-as).