Duurzame Eiwitproductie Achterhoek

Eiwitproductie via insectenteelt is een nieuwe sector, die in potentie net zo groot kan worden als de varkens- of pluimveehouderij. Mede door nieuwe EU-wetgeving en de behoefte aan duurzaamheid, is er momenteel veel interesse in insectenteelt. Dat geldt ook voor een nieuw samenwerkingsverband, onder begeleiding van Stichting Biomassa, dat werkt aan de ontwikkeling van een kweeksysteem voor meelwormen.

Meelwormen als bron van eiwitten heeft verschillende voordelen. Zo zijn meelwormen koudbloedig, waardoor zij geen energie verspillen aan het warmhouden van zichzelf. Ze bestaan hoofdzakelijk uit hoogwaardig eiwit, hebben nauwelijks enige uitstoot, voeden zich met afvalstromen, verbruiken nauwelijks water en hebben een minimale landbehoefte. Ze bieden daarmee de milieuvriendelijke mogelijkheid voor een lokale eiwitproductie met groente- en fruitresten als voedsel (circulair). 

Om insecteneiwit interessant te maken, moet het in grote hoeveelheden en tegen een lage kostprijs worden geproduceerd. De insectenkweek is momenteel echter nog niet effectief door het gebrek aan techniek.  

In het project Duurzame Eiwitproductie Achterhoek wordt gewerkt met een technische oplossing voor meelwormenkweek, die de effectiviteit revolutionair zal verbeteren. Hierbij worden de huidige dure robots en stapels plastic bakken vervangen door transportbanden. Ons samenwerkingsverband wil een turn-key totaalconcept ontwikkelen voor duurzame meelwormenproductie met vergaande automatisering. Speciale aandacht is daarbij o.a. voor het gebruik van lokale reststromen als voedingsbron en lokale afzet van het eindproduct.  

Met dit systeem is productie tegen een lage kostprijs is ook kleinschalig mogelijk en kan daarmee een geschikte invulling bieden voor leegstaande schuren. De eerste test locatie wordt momenteel gebouwd in een voormalige varkensschuur in Aalten. Deze locatie zal vervolgens gebruikt worden voor open rondleidingen en het vergroten van inzicht in de insectensector. 

We hopen hiermee de Achterhoek (inter)nationaal op de kaart te zetten met circulaire economie en innovatie. Ook is het goed voor de werkgelegenheid op korte en lange termijn. Het gaat dan om banen bij de eiwitproductie en verwerking zelf, maar ook bij het leveren van de techniek en turn-key installaties voor binnen- en buitenland.