Eindbijeenkomst project Kunstmestvrije Achterhoek 23 november 2023

De aansprekende resultaten van het koploper project Regiodeal Kunstmestvrije Achterhoek staan centraal op de eindbijeenkomst die op 23 november aanstaande van 13.30 – 17.00 uur wordt gehouden in de TicoTico vergaderzaal op het erf van de fam Haaring te Aalten.

Het project richtte zich vooral op het produceren en toepassen van meststoffen op basis van herwonnen mineralen uit vergiste mest, zuiveringsslib en andere reststromen. De stichting Biomassa voerde het project uit  in samenwerking met o.a.  Nijhuis Industries, ForFarmers, Groot Zevert Vergisting, Dorset GM, Ekwadraat, Wilba Techniek, Slootsmid Mesttechniek, het ministerie LNV, LTO Noord en WUR-WenR. Het project startte in 2019 en zal op 31 december 2023 eindigen.

In het kader van het project werden een groot aantal innovatieve ontwikkelingen in gang gezet. Zo droeg het  project bijvoorbeeld bij aan:

  • de formulering van de RENURE wetgeving van de EU;
  • de marktintroductie van een nieuwe duurzame meststof, GWM, met bewezen werkzaamheid;
  • de ontwikkeling van nieuwe serie emissiearme bemesters voor vloeibare meststoffen;
  • een methode voor het terugwinnen van ammonium stikstof uit het slib van industriële en communale waterzuiveringen;
  • de ontwikkeling van een groene meststof op basis van herwonnen ammonium stikstof uit stallucht
  • de productie van veenvervangers voor toepassing in potgrond

Op de eindbijeenkomst zal door de projectpartners een totaal overzicht van de vele resultaten worden gegeven.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen aan:  info@stichtingbiomassa.nl

Aanmelden is verplicht. Het aantal beschikbare plaatsen is namelijk beperkt tot 75.
Meld u daarom vandaag nog aan, zodat u zeker bent van deelname.
Het volledige programma van de bijeenkomst wordt binnenkort bekend gemaakt.
Het project is mogelijk gemaakt door een Regiodeal  subsidie van Achterhoek Ambassadeurs,  Provincie Gelderland en de rijksoverheid

Bij de bijeenkomst is er ook gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding door de innovatieve meelwormenteelt van Winsect. Het betreft een innovatieve, kosteneffectieve methode voor de productie van duurzaam eiwit. Ze is de afgelopen jaren ontwikkeld en staat nu op het punt van marktintroductie.