Estede Scientific lid stichting Biomassa

Estede Scientific (Aalten) is op 1 juli toegetreden als participant van de stichting Biomassa.

Estede Scientific is gespecialiseerd in meetsystemen voor de land- en tuinbouwsector. Naast het exploiteren van een gespecialiseerde webshop (https://www.specmeters.eu/) ontwikkelt, plaatst en ondersteunt Estede diverse soorten sensor gebaseerde meetsystemen. Het bedrijf exploiteert meer dan 600 van dit soort systemen in binnen- en buitenland.  Het zwaartepunt ligt bij de teelt van fruitbomen. Daarvoor heeft het bedrijf diverse oplossingen die waarschuwen voor nachtvorst of de beregening van de boomgaarden automatiseren aan de hand van metingen van het bodemvochtgehalte. Een systeem van het bedrijf draagt ook bij aan het onderhoud van de grasmat in de Johan Cruyff Arena te Amsterdam.

De stichting Biomassa werkt met Dorset ID al enige tijd samen met Estede Scientific in onder andere het Regiodeal project Kringlooplandbouw-Kunstmestvrije Achterhoek. In dat kader worden metingen van bodemtemperatuur en bodemvocht uitgevoerd onder twee graspercelen: een bij proefboerderij De Marke en een aan de Veldweg te Haarlo in het grondwaterbeschermingsgebied  Haarlo-Olde Eibergen.  

Daarnaast wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van een bodemsensor voor het meten van de concentratie nitraat in grond en aan de ontwikkeling van een kosteneffectief, robuust systeem voor het meten van ammoniak (NH3) in stallucht. Naar verwachting zullen de eerste praktijk pilots met deze sensorsystemen dit najaar worden uitgevoerd. De verzending van de data van de sensoren gaat via het LORA netwerk en ze worden webbased gepresenteerd.