Gras het nieuwe Goud?

Op 16 september  organiseerde de stichting Biomassa samen met Novum Blue, Saxion Hogescholen en het Grondstof Collectief Nederland afgelopen een Grastafel. Op dit moment kost de verwerking van het Achterhoekse bermgras en andere reststromen maaisels nog veel (publiek) geld. De ontwikkelingen staan echter niet stil en het moment is nakende dat ze kunnen worden ingezet als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld papier, isolatieplaten en gevelpanelen.  Op de bijeenkomst presenteerde Geert van Boekel van NewFoss het inspirerende voorbeeld van een verwerkingsfabriek die nu in Amsterdam wordt gerealiseerd. Mede aan de hand daarvan dachten de ongeveer dertig aanwezigen enthousiast na over het opzetten van nieuwe verwerkingsketens voor Achterhoeks gras. Aanwezig waren vertegenwoordigers van o.a. overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Uiteraard is het niet de eerste keer dat er over bermgras als grondstof wordt gesproken. Vanuit de aanwezigen kwamen daarom ook enkele kritische vragen. Zo werd aangegeven dat veel projecten rond bermgras zijn gestrand op de rommel en het zand dat met het gras mee wordt geoogst. De aanwezige vertegenwoordiger van Rijkswaterstraat gaf aan dat daarvoor nu ook nieuwe oplossingen zijn. Aan het eind van de sessie sprak iedereen sprak de bereidheid uit verder mee te willen denken en werken aan het idee om binnen afzienbare tijd een concrete Achterhoekse fabriek voor de totaalverwaarding van gras te realiseren. In overleg met de provincie Gelderland is de stichting Biomassa nu samen met haar partners nu bezig het vervolgtraject in de Achterhoek te organiseren. Zoveel als goud zal gras niet snel opbrengen. Er is wel een reële kans om het van kostenpost te veranderen in een winstpakker.