GWM bereikt belangrijke mijlpaal

In 2020 is meer dan 100.000 kg stikstof over de Achterhoekse weilanden en maïsakkers uitgereden in de vorm van Groene Weide Meststoffen (GWM). De circulaire kunstmestvervanger werd op bijna 2100 ha landbouwgrond toegepast. Bij  Groot Zevert Vergisting is Arjan Prinsen verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Hij kon zijn ogen bijna niet geloven toen hij de uitkomst van de optellingen uit de administratie onder ogen kreeg. “Groot Zevert heeft met deze ontwikkeling de nek echt heel ver uitgestoken,” licht Arjan Prinsen toe, “Deze resultaten zijn dan ook echt een kroon op hun overtuiging en investeringen.” De mijlpaal is bereikt dankzij intensieve samenwerking met ForFarmers, Nijhuis Industries en Slootsmid Bemestingstechniek. Het project is onderdeel van de Regiodeal Kringlooplandbouw en wordt financieel ondersteund door de provincie Gelderland en de Regio Achterhoek (Achterhoek Ambassadeurs).

De basis voor GWM zijn  mineralen die bij Groot Zevert met een speciale installatie uit vergistte varkensmest worden teruggewonnen. Voor toepassing als meststof wordt deze stikstof-kalium oplossing op maat van de behoefte van het gewas geblend met andere groene stikstofbronnen zoals ammoniumsulfaat. De zogenaamde Groene Mineralen Centrale  installatie is ontwikkeld in samenwerking met Nijhuis Industries en onderzoekers van onder andere de WUR. Sinds het in gebruik nemen van de installatie in het voorjaar van 2019 zijn Nijhuis en Groot Zevert Vergisting dagelijks bezig met het verder optimaliseren van de werking. “Een belangrijke factor voor ons succes is dat we erin geslaagd zijn een zwavelarme mineralen oplossing te gaan produceren,” zegt Arjan Prinsen, “Het kostte heel wat hoofdbrekens  en zweetdruppels maar daardoor kan GWM nu wel heel  breed ingezet worden.”

Andere belangrijke succesfactoren zijn de intensieve begeleiding door onderzoekers van de WUR en de directe testen in de praktijk. De praktijktesten zijn mogelijk gemaakt door het ministerie LNV. Zij organiseerden in overleg met de EU een speciale vrijstelling voor de Achterhoek die is vastgelegd in het zesde nitraat actieprogramma.  Hierdoor konden in 2018 de eerste praktijktesten op zogenaamde demopercelen worden uitgevoerd bij tien melkveehouders. “Deze melkveehouders zijn we ook veel dank verschuldigd want ook zij hebben hun nek uit gestoken,” zegt Arjan Prinsen, ”Zij deden dat puur uit overtuiging dat deze ontwikkeling de toekomst is voor de duurzame kringloop landbouw.”

Dankzij de vrijstelling van het ministerie van LNV kan GWM in ieder geval ook in 2021 in de Achterhoek worden toegepast. Hierna loopt de huidige vrijstelling af. Mede op grond van de resultaten met GWM in de Achterhoek overweegt de EU om deze nieuwe circulaire meststoffen definitief toe te laten op de markt. Het besluit hierover wordt in de loop van het komende jaar verwacht.