Herwinnen van stikstof bij waterzuivering kan technisch

In theorie kan bijna een derde van het Achterhoekse kunstmestgebruik  worden vervangen door stikstof te herwinnen bij de regionale waterzuiveringen van het WRIJ  en de industriële verwerkingsinstallaties van Waterstromen.  Of het ook in de praktijk kan is in de afgelopen maanden in de Achterhoek onderzocht. Daarbij zijn testen gedaan op specifieke processtromen van beide organisaties. Volgens de leider van het onderzoek,  Richard Haarhuis van Waterstromen,  is de uitkomst van het onderzoek met het strippen van stikstof positief.  Het onderzoek wijst uit dat  het technisch mogelijk is stikstof te herwinnen met een rendement van circa 70%. “We moeten nog wel narekenen of het ook financieel uit kan.” zegt Haarhuis,” Verder is het de vraag of ons procedé en product aan alle eisen en normen voldoet om  het erkend te krijgen als meststof.”

De Achterhoekse agrarische sector voert per jaar ongeveer 13.000 ton ammonium- en nitraat-stikstof aan via kunstmest.  Bij de installaties van WRIJ en Waterstromen zou volgens berekeningen mogelijk  tot circa 4000 ton stikstof kunnen worden teruggewonnen.  Het proces voor het herwinnen van stikstof  gaat uit van de productie van ammoniumsulfaat. Dit is een zwavelhoudende stikstof meststof die in principe in het voorjaar in de regio  kan worden gebruikt bij het bemesten van grasland. Het kan daarvoor bijvoorbeeld worden toegepast bij het blenden van  Groene Weide Meststof (GWM). GWM wordt sinds 2018 in de Achterhoek geproduceerd door Groot Zevert Vergisting (GZV) te Beltrum. De basis daarvoor bestaat uit een stikstof-kalium vloeistof die met behulp van een speciale installatie, de Groene Mineralen Centrale, door GZV wordt herwonnen uit co-vergistte varkensmest.

Gras heeft in het voorjaar een behoorlijke behoefte aan zwavel, later in het groeiseizoen niet meer.  Speciaal voor de bemesting van de eerste en tweede snede grasland wordt de basis vloeistof van GZV tot GWM geblend met onder andere het zwavelhoudende ammoniumsulfaat.  Het ammoniumsulfaat wordt nu vooral geleverd door GMB te Zutphen. Dit bedrijf produceert het door het herwinnen van stikstof uit de lucht van de composteerinrichting.

Waterstromen voert het onderzoek uit in samenwerking met het  Waterschap Rijn en IJssel, Nijhuis Industries en de stichting Biomassa. Het maakt deel uit van het regiodeal project Kringloop Landbouw.  Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie LNV, de provincie Gelderland en de regio Achterhoek.