Hopen op regen begint in de Achterhoek alweer

In de afgelopen weken is de grond van graspercelen in de delen van de Achterhoek al weer behoorlijk droog geworden. Her en der kan men al weer beregeningsinstallaties aan het werk zien. Metingen met bodemsensoren van Estede Scientific en Dorset ID bevestigen het beeld van de opdrogende zode. Metingen in een grasperceel van proefboerderij De Marke geven aan dat het bodemvocht in de bovenste 15 cm van de grond al weer bijna beperkend aan het worden is voor de groei van gras. Na de laatste regenbui rond 12 april is het percentage vocht in de bodem in een rechte lijn afgenomen tot nog maar zo'n 6 procent nu. Hopelijk gaat het vandaag en morgen  regenen.

Voor het groei van het gras zou het ook goed zijn als de temperatuur van de grond wat gaat stijgen. De temperatuur lag in een groot deel van april onder de tien graden Celsius.

(De eerste grafiek hieronder toont de metingen van het bodemvochtpercentage door  twee afzonderlijke bodemsensoren op 15 cm onder het maaiveld van een grasperceel bij De Marke van 1 april tot 29 april 2021. De tweede grafiek toont de metingen van de bodemtemperatuur op 15 cm -MV door dezelfde sensoren. )