Minister Van der Wal 16 mei op bezoek bij project stichting Biomassa

Aanstaande maandagochtend 16 mei zal minister Van der Wal bij mts Prinsen in Haarlo het project bezoeken dat draait om de ontwikkeling van N-Emis. Dit is een systeem voor de monitoring van stikstofemissies uit natuurlijk geventileerde melkveestallen. Het doel van de ontwikkeling is melkveehouders een gebruiksvriendelijk en betaalbaar instrument te geven waarmee ze de NH3-stikstof emissies uit hun stal 24/7 realtime kunnen volgen. Het is een basis voor het significant verminderen van deze emissies.

N-Emis zorgt in de eerste plaats voor bewustwording over de omvang van de stikstof emissies. Wellicht nog belangrijker is dat het systeem het effect van bijvoorbeeld emissie verminderende maatregelen zichtbaar kan maken. Hierdoor kunnen snel maatregelen worden geselecteerd  die in een melkveestal in de praktijk echt effectief de stikstof emissies verminderen. In de stal van mts Prinsen is sinds begin november gewerkt aan de ontwikkeling van het systeem. Begin dit jaar zijn ook proeven gedaan waarbij met simpele, kosteneffectieve maatregelen de emissie vanuit de stal volgens het systeem en de bijbehorende berekeningen was gehalveerd.


De hoop is dan ook dat N-Emis op korte termijn al belangrijk kan bijdragen aan het kosteneffectief en snel halveren van de agrarische stikstof emissies in de Achterhoek en de rest van Nederland. De stichting Biomassa startte de ontwikkeling van dit systeem bijna een jaar geleden in samenwerking met Mts Prinsen en de Aaltense bedrijven Estede Scientific en Dorset ID als onderdeel van het Agro en Climate project. Dit is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie in het kader van het INTERREG V-programma Deutschland-Nederland.


Bij het bezoek zal de minister voor stikstof worden vergezeld door onder andere het lid van de tweede Kamer Thom van Campen en een zware delegatie van LTO Noord.