Onderzoek toepassing van nieuwe regionale bronnen van bodemverbeteraars

De behoefte van de Nederlandse en Duitse agrarische sector aan bodemverbeteraars is groot. Het daarvoor gebruiken van regionale reststromen rijk aan organische vezels kan daarbij bijdragen aan de verduurzaming van de sector.  Door verschillen in wetgeving zijn de toepassingsmogelijkheden vaak wat groter in Duitsland dan in Nederland. Samen met diverse partners start de stichting Biomassa daarom een onderzoek naar de mogelijkheden van een tweetal nieuwe bronnen.  In het onderzoek wordt gekeken naar  een reststroom van de nieuwe Nereda proceswaterzuivering te Zutphen en naar vergist materiaal dat vrijkomt bij een installatie van Waterstromen te Lichtenvoorde.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de FHS Münster, Waterstromen, Groot Zevert Vergisting en Nijhuis Industries. Naast een inventarisatie van de wetgeving voor de toepassing van dit soort materialen in Nederland en Duitsland zal het onderzoek kijken naar de praktische kant van de toepassing van bodemverbeteraars. Daarvoor zullen onder andere uitgebreide chemische analyses van de twee stromen materiaal worden uitgevoerd. Daarnaast zal praktisch onderzoek worden uitgevoerd naar het verminderen van bijvoorbeeld de concentraties fosfaat en stikstof. Het project wordt gefinancierd vanuit de Interreg VA regeling en zal in de loop van  2021 worden afgerond.